Sótonyi Péter

Utolsó módosítás: 2016.11.01 16:24
Sótonyi Péter fényképe
NévDr. Sótonyi Péter
Tudományos fokozataz MTA doktora
Tanszék
Anatómiai és Szövettani Tanszéktanszékvezető, egyetemi tanár, rektor
Doktori Habilitációs Tanácstag
Szenátusrektor
E-mail
Kattintson ide a megjelenítéshez
Telefon(1) 478 4223
Fax(1) 478 4224
HelyE épület I. emelet 101-102.

Bemutatkozás

Személyes adatok:
Név: Sótonyi Péter
Szül. hely, idő: Mosonmagyaróvár, 1954. szeptember 27.
Anyja neve: Behofsich Erzsébet
Családi állapota: nős, Felesége: Szűts Lívia, zenetanárnő
Gyermekei: Kata (sz: 1985.), Tamás (sz: 1990.)

Tanulmányok:
Középfokú: Kossuth Lajos Gimnázium, Mosonmagyaróvár (1969-1973)
Felsőfokú: Állatorvos-tudományi Egyetem, Budapest (1973-1979)
Tudományos fokozat: az MTA doktora (DSc, 2013)
Nyelvismeret: Német középfok 
Angol középfok 


Munkahelyek, vezetői megbízások

1979: Állatorvos-tudományi Egyetem Anatómiai és Szövettani Tanszék
1982 - 1985: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biológiai Intézet, ösztöndíjas aspiráns. 
1985-től: Állatorvos-tudományi Egyetem (majd annak jogutódjaként 2000. jan. 1-től: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar) Anatómiai és Szövettani Tanszék
2001-től: egyetemi tanár, tanszékvezető
2012-től: dékán

Tevékenység

Oktatás
Kötelező tárgyak:
Anatómia 
Tájanatómia 
Biológia

Fakultatív tárgyak:
Állatorvosi röntgenanatómia
Sebészeti feltáró anatómia 
Régészeti állattan 
A magyar állatorvos képzés története
A szervek fejlődéstana, organogenesis
A házimadarak anatómiája

Szakdolgozat, TDK és PhD témavezetés
Diploma és szakdolgozat: 8
TDK dolgozat: 17 
PhD dolgozat: 5 védett dolgozat, 3 folyamatban 

Kezdeti kutatási témák: a lúdmagzat kikelése, a m. complexus szerkezetváltozása, az állatkerti állatok összehasonlító anatómiája.

Kandidátusi disszertáció: A házimadarak nemi mirigyeinek fejlődése, funkcionális szerkezetváltozása, különös tekintettel a szteroid és trophormonok endokrin befolyásolására.

Jelenlegi kutatási témáim:
• Neurobiológia: 
(a) Immunhisztokémiai módszerekkel vizsgáltam az agykéreg vasoaktív intestinalis polipeptid (VIP) tartalmú sejtjeinek szinaptikus kapcsolatait, a VIP immunreaktív bipoláris idegsejteket a patkány látókérgében az ontogenezis során és a látópálya kísérletes megszakítása után, valamint a VIP immunreaktív struktúrákat egér- és patkány agy „Barell Field” területén. 
(b) A mitokondriális UCP2 mint neuromodulátor és neuroprotektor szerepe a Parkinson-kór megelőzésében és gyógyításában.
(c) A hypothalamus szabályozó mechanizmusában szerepet játszó egyes magcsoportok celluláris és molekuláris szerveződésének vizsgálata

• Fejlődéstan: A kutya szívének normális és pathológiás fejlődése.
• Makroszkópos anatómia: A kutya sebészeti feltáró anatómiája.
• A modern képalkotó eszközök alkalmazása az állatorvosi anatómiában: így a kutya, a sertés, a juh és a ló keresztmetszeti, CT és MRI anatómiája.

Tudománymetriai adatok 
Tudományos folyóirat cikk: 48
Impakt faktor: 75.5
Független hivatkozások száma: 987


Szakmai, közéleti tevékenység
1997-től: Az Egyetemi Szenátus tagja
2000-től: A Kari Tanács Tagja
2001-től: kari TDK elnök
2004-től: Magyar Állatorvosok Világszervezetének alelnöke
2008: A XXVII. Európai Állatorvos-anatómus Kongresszus elnöke
2008-tól: Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja
2008-tól: Magyar Állatorvos-történelmi Társaság elnöke
2009-től: A Magyar Lovassport Szövetség alelnöke
2009-től: A Magyar Olimpiai Bizottság tagja
2010-től: Magyar Sporttudományi Társaság Lovas Tudományos Szakbizottság elnöke
2010-től: Magyar Orvostörténelmi Társaság tagja

PhD témavezetés:
1. Bodó Gábor dr.: 1996-98. 
2. Halmay Dóra dr.: 1998-2000. 
3. Balogh Emese dr.: 1999-2001. 
4. Zsarnovszky Attila dr.: 2003-2006.
5. Molnár Viktor dr.: 2005-2008.
6. Langer Dóra dr.: 2010- jelenleg
7. Reinitz László dr.: 2010- jelenleg

Tagság hazai és nemzetközi tudományos szervezetekben

1980-tól: Magyar Anatómus Társaság tagja, 2013-tól elnöke
2002-től: Nomina Anatomica Veterinaria (N.A.V.) szerkesztőbizottságának tagja
2003: Magyar Anatómus Társaság XII. Kongresszusának elnöke
2004-től: Nomina Anatomica Veterinaria (N.A.V.) Subcommittee elnök
2004-től: Európai Anatómusok Társaságának vezetőségi tagja
2007-től: Semmelweis Egyetem Doktori Tanács külső tagja
2008-tól: Állatorvos-anatómusok Világszövetségének alelnöke


Kitüntetések, Díjak

1997-től: Széchenyi professzori ösztöndíj
Legjobb oktatói díj: 44 alkalommal a hallgatóságtól (1991-től)
1999.: Az „Év oktatója” cím 
2001.: Apáczai Csere János Díj
2002.: Nagyváthy János Díj
2002.: Kiadói Nívódíj
2003.: „Mestertanár” kitüntetés
2004.: A Yale Egyetem vendég Professzora
2006.: „Az év állatorvosa díj” a Magyar Állatorvosi Kamarától
2008.: Magyar állatorvos anatómus emlékérem
2008.: 120 éves a Magyar Állategészségügyi Szolgálat díj
2009.: Semmelweis Egyetem díszdoktora (honoris causa)
2010.: Hutyra Ferenc emlékérem
2011.: Kaposvári Egyetem díszdoktora (honoris causa)

Saját honlap