Campus Mundi

Utolsó módosítás: 2018.01.12 11:53

CAMPUS MUNDI ösztöndíjak

A világ szinte bármely országába

 

Miért jó a Campus Mundi ösztöndíj?

Mert támogatásával hallgatóink bekapcsolódhatnak a nemzetközi tudományos életbe, új országokat fedezhetnek fel, külföldi szakemberekkel ismerkedhetnek meg! A Campus Mundi ösztöndíjprogram kiemelkedő összegű támogatást nyújt a felsőoktatási hallgatók szakmai céljainak megvalósításához. A 2016 és 2021 közötti időszakban tanévente várhatóan 1 500 hallgató számára biztosítja az ösztöndíjat a program.

 

Campus Mundi ösztöndíjjal a hallgatók a világ szinte bármely országában tanulhatnak egy félévet, szakmai tapasztalatot szerezhetnek, illetve kapcsolati tőkére tehetnek szert, amellyel előnyt szereznek majd a munkaerőpiacon. Interkulturális környezetben tehetnek szert nem mindennapi élményekre, miközben nyelvtudásuk fejlődik és magabiztosabbá válnak. Amennyiben külföldi partneregyetemeink egyikén szeretne tanulni egy szemesztert - akár egy teljes tanévet az államközi egyezményeknek köszönhetően - vagy szakmai gyakorlatot szeretne külföldön teljesíteni, esetleg egy szakmai konferencián tartana előadást vagy kutatna, akkor ez az ösztöndíj Önnek szól!

 

Mik a pályázati feltételek?

Legalább középszintű nyelvtudás szükséges a tanulmányok vagy a munka nyelvéből.

 • Külföldi részképzésre egy lezárt félév után benyújtható a pályázat (alap- és osztatlan képzésen a külföldi félév megkezdése előtt 2 lezárt félév szükséges), valamint aktív hallgatói jogviszony szükséges a külföldön töltött időszak alatt. A Campus Mundi programon belül a hallgatók már freemover mobilitásra is pályázhatnak, tehát külföldi részképzésre a küldő intézmény kapcsolatrendszerén kívül, saját maguk is kereshetnek fogadó egyetemet. A www.scholarship.hu pályázati felületen megnyílt a „Campus Mundi részképzés – freemover” pályázati folyamat, így az érintett hallgatók már tudnak pályázatot kezdeményezni.
 • Külföldi szakmai gyakorlatra 1 lezárt félév után lehet már pályázni, de frissdiplomás hallgatóként is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat! Várjuk szakirányú továbbképzési szakokról is a jelentkezéseket. Külföldi szakmai gyakorlat passzív félévben is megvalósítható, frissdiplomásként pedig az abszolutórium megszerzése után 12 hónapon belül is teljesíthető a tervezett gyakornoki tevékenység.
 • Mester- és PhD-képzés alatt külföldi rövid tanulmányút keretében konferencia-előadás vagy poszter-prezentáció megtartására, továbbá kutatási vagy művészeti tevékenység megvalósítására lehet pályázni.

 

Mekkora támogatást kaphatok?

Kiemelkedően magas támogatások várnak a nyertes pályázókra:

 • részképzés és szakmai gyakorlat esetén az ösztöndíj mértéke a célországtól függően havi 200 000 – 350 000 Ft - ehhez a szociálisan rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft kiegészítő támogatást is pályázhatnak, illetve tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők a betegségükkel kapcsolatban felmerülő többletköltségek finanszírozásához is nyújthatnak be kiegészítő támogatási igényt;
 • rövid tanulmányút megvalósításához célországtól és az időtartamtól függően 7 440 és 24 800 Ft/nap között lehet a támogatás összege. Az 1000 km-nél távolabbi utazásokhoz útiköltség-támogatás is igényelhető.

 

Meddig jelentkezhetek?

Külföldi részképzés és szakmai gyakorlat esetén folyamatosan lehet jelentkezni, de javasolt a tervezett tevékenység kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani a pályázatot. A pályázatírás megkezdése előtt kérjük, egyeztessenek a Nemzetközi Irodában az egyetemi határidőkkel kapcsolatban!

Rövid tanulmányútra évente két pályázati fordulót hirdet a Tempus Közalapítvány, a pályázati határidő minden évben április 10-e 23.00 óra és október 10-e 23.00 óra. További részletek a Tempus Közalapítvány honlapján!

 

Kitől kérdezhetek?

A megpályázható partneregyetemekről, a külföldi szakmai gyakorlati lehetőségekről és a pályázati folyamatról az Egyetem Campus Mundi intézményi kapcsolattartója ad felvilágosítást:

Fodor Emese
nko@univet.hu
H épület, 1. emelet, 104-es iroda

 

A Campus Mundi részképzés, szakmai gyakorlat és rövid tanulmányút lehetőségeiről a Tempus Közalapítvány honlapján található általános információ.

Segítség az induláshoz:

 

TOVÁBBI HASZNOS CAMPUS MUNDI LINKEK:

 

 

Letölthető INFOGRAFIKÁK:

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korábbi hírek

 

Kedves Érdeklődők!

A Campus Mundi ösztöndíjprogram célja, hogy a lehető legtöbb hallgató megismerhesse, milyen egyedülálló tapasztalatokat ad egy külföldi részképzés vagy szakmai gyakorlat. Annak érdekében, hogy ez a lehetőség minél szélesebb hallgatói réteget elérjen, a következő időszakban jelentősen bővül azok köre, akik Campus Mundi ösztöndíjra jelentkezhetnek a világ szinte bármelyik országába. Változott a pontozási rendszer, átalakítottuk a pályázati időszakokat, továbbá útiköltség-támogatási lehetőséget biztosítunk a hallgatók egy csoportjának. A pályázati felhívások módosításáról az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket.


Részképzés:

Külföldi részképzés esetén már elegendő 1 lezárt aktív félév a Campus Mundi programba való jelentkezéshez, és csak a mobilitás megvalósításkor szükséges 2 lezárt aktív félév, így már az elsőéves hallgatók számára is nyitott a jelentkezés.


Szakmai gyakorlat:

Ebben az ösztöndíjtípusban már több változást vezettünk be:

 • a hallgatók szintén 1 lezárt aktív félév után pályázhatnak, és a kiutazáshoz is elegendő ez az 1 teljesített félév;
 • az alap-, mester-, osztatlan vagy PhD képzésen kívül a szakirányú továbbképzési szakok hallgatói számára is nyitott a Campus Mundi szakmai gyakorlat lehetősége;
 • a Campus Mundi szakmai gyakorlat teljesítésekor nem szükséges az aktív hallgatói státusz;
 • az Erasmus+ programhoz igazodva a diploma megszerzése után 12 hónapon belül is teljesíthető a Campus Mundi külföldi szakmai gyakorlat – a pályázatot még az abszolválás előtt szükséges benyújtani;
 • tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság felé indikátorként csak a 3 hónap, vagy azt meghaladó időtartamú mobilitások számolhatók el, ezért a szakmai gyakorlat időtartamának hosszát minimum 3 hónapra, azaz minimum 90 napra kell módosítanunk. Amennyiben a hallgató ennél rövidebb időtartamot teljesít külföldön, de a külföldi teljesítményére a küldő intézmény legalább 15 kreditet ad (és számít be) az itthoni képzésbe, akkor az is támogatható. Ez azt jelenti, hogy a 3 hónapnál rövidebb időtartamú szakmai gyakorlat csak akkor támogatható, ha a küldő intézmény legalább 15 kredittel ismeri el a hallgató tevékenységét (viszont akár 2 hónapnál rövidebb időtartamú szakmai gyakorlat is támogatható, ha ezért a hallgató kap legalább 15 kreditet). Emlékeztetném az intézményi koordinátorokat arra, hogy az intézmény saját hatáskörben bármennyi kreditet adhat a hallgatóknak anélkül, hogy kredit-túlfutás miatt a hallgatóknak fizetési kötelezettsége keletkezne – ez intézményi hatáskörben egyszerűen szabályozható.

Pontozási rendszer:

A korábban használt 110 pontos modell helyett 100 pontossá alakul a bírálati rendszer, így a plusz pontként értékelhető teljesítmények az alábbiak szerint módosulnak:

 • nagyobb hangsúlyt kap a hallgató tanulmányi eredménye (max. 50 pont)
 • a kiemelkedő szakmai, közéleti tevékenység pontszáma 5 és 10 pontról 2 és 5 pontra csökken az értékelési kategóriák megtartása mellett;
 • a korábbi mobilitás hiányára vonatkozó pontszám is csökken: 10 pont helyett 5 pont jár ebben a kategóriában.

Az ösztöndíj a fenti pontozási módosítások után könnyebben elérhető a kiemelkedő tudományos tevékenységgel nem rendelkező és a korábban már mobilitási programban részt vett hallgatók számára is.


Campus Mundi pályázati fordulók és pályázati határidők módosítása:

A folyamatos pályázási lehetőséget megtartva, áttekintettük a pályázati fordulók ütemezését és a megvalósítási időszakokat, ennek eredményeként az alábbi változásokat vezetjük be:


Részképzés:

 • a 2017/2018. tanévi őszi forduló eredeti határideje 2017. október 30-a, de tekintettel arra, hogy a tavaszi félévben kiutazó hallgatók akár 2018. áprilisban is kiutazhatnak, így a jelenlegi forduló pályázati határidejét meghosszabbítjuk 2018. március 30-ig;
 • a 2018/2019. tanévi kiutazásokra (megvalósítási időszak: 2018. június 1-től 2019. szeptember 30-ig) 2017. novemberben nyitjuk meg a pályázati felületet, melyre 2019. március 30-ig lehet majd pályázatot benyújtani.

Szakmai gyakorlat:

 • a 2017/2018. tanévi őszi forduló határideje 2018. február 28-a, de tekintettel arra, hogy a nyári szakmai gyakorlatra kiutazó hallgatók még júliusban is elkezdhetik szakmai gyakorlatukat, ezért 2018. június 30-ig meghosszabbítjuk a pályázati határidőt;
 • a 2018/2019. tanévi kiutazásokra (megvalósítási időszak: 2018. június 1-től 2019. szeptember 30-ig) 2018. február 1-től 2019. június 30-ig lehet majd pályázatot benyújtani.

A pályázati felhívások tehát párhuzamosan érvényben lesznek, a hallgatóknak csak arra kell majd figyelniük, hogy melyik tanévben fogják megvalósítani a mobilitást. Igyekszünk ezt majd egyértelműen jelezni a pályázati felületen. Az intézmények részére a bírálati feladatok is folyamatosan, a beérkező pályázatok ütemében jelentkeznek majd, TKA döntés havonta várható.

 

A módosított felhívások és a további részletek hamarosan elérhetők lesznek a www.campusmundi.hu oldalon.
A fenti változtatások az októberi kuratóriumi döntésnél már érvénybe lépnek.

 

Kérdés esetén kollégáink a campusmundi@tpf.hu e-mail-címen vagy közvetlen információs telefonszámunkon (+36 1 237 1310) elérhetők.

 

 

További hasznos információk:

Hallgatóknak:                  http://www.tka.hu/celcsoport/5087/campus-mundi

Gyakori kérdések:           http://tka.hu/palyazatok/4829/gyakori-kerdesek

"Túlélő Kézikönyv":         https://www.facebook.com/campusmundi/?fref=ts

Facebook oldal:              https://www.facebook.com/campusmundi/?fref=ts

Általános információk:      http://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi


 

Korábbi hírek:

A Tempus Közalapítvány 2017. május 3-i kuratóriumi ülésén az a döntés született, hogy a Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat pályázati felhívásokat módosítják. A hallgatók számára pozitív hatású változtatások a 2017. tavaszi pályázati fordulóban a már pályázatot benyújtott hallgatókra visszamenőlegesen is vonatkoznak.

A módosított felhívásokat innen tölthetitek le:
     Külföldi részképzés - Módosított pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára (SMS)
     Külföldi szakmai gyakorlat - Módosított pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára (SMP)

 

Fontos változás:

Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat esetében differenciáltan emelkedtek az ösztöndíj összegek és a szociális kiegészítő támogatás összege:

Erasmus+ programországok:

 • Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok:
  Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia

   

200 000 Ft/hó

 • Közepes megélhetési költségű európai országok:
  Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország

   

210 000 Ft/hó

 • Magas megélhetési költségű európai országok:
  Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország

   

220 000 Ft/hó

Egyéb országokban:

350 000 Ft/hó

Szociális kiegészítő támogatás összege (egységesen):

35 000 Ft/hó