Erasmus

Utolsó módosítás: 2017.11.07 09:58

Az Erasmus program az Európai Közösség "Lifelong Learning Program" - LLP -  oktatási akcióprogramjának része, fő célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók és oktatók nemzetközi mobilitásának támogatása.

A hallgatói mobilitás során a hallgatók 3-12 hónapig terjedő tanulmányi időszakot tölthetnek külföldön, amelynek során mind a hazai, mind a külföldi egyetem beiratkozott hallgatói. Az Erasmus program fontos működési elve, hogy a küldő és a fogadó intézménynek egy olyan kölcsönösen megfelelő tanulmányi tervben kell megegyeznie, amelynek alapján a küldő intézmény a fogadó egyetemen teljesített valamennyi munkát (előadások hallgatása, gyakorlatokon való részvétel stb.) 75%-os azonosság esetén el tudja ismerni. E tanulmányi tervek összeállítása a sikeres pályázókkal történő egyeztetés alapján történik. A kétoldalú szerződéseket tartalmazó táblázatban szereplő hónapok száma tájékoztató jellegű adat, annyi ideig lehet a külföldi egyetemen tartózkodni, amennyit a tervezett tanulmányok követelményeinek teljesítése feltétlenül szükségessé tesz.


Erasmus+ ösztöndíjak növelése 2017/2018

Tovább a hallgatói mobilitásra       

Erasmus pályázati információ 2018-ban diplomázó hallgatóknak

Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, illetve a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus program tantervfejlesztési tevékenységeire.

Tovább az oktatói mobilitásra

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az intézmény adminisztratív  állományában dolgozó kollégák képzési célú mobilitását elősegítse, a támogatott mobilitás során az intézmény egésze számára hasznosítható tapasztalatokat, jó gyakorlatokat szerezzen. Pályázhat oktató is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítását tervezi.

Tovább a személyzeti mobilitásra