Letölthető anyagok

Utolsó módosítás: 2018.05.09 18:09

Tanszéki segédanyagok

 

A következő dokumentumok a gyakorlatokra és a vizsgákra való felkészülést hivatottak segíteni. Az ábrák mellé szabadon lehet jegyzetelni az órán és a gyakorlaton elhangzottakat, valamint az otthoni tanulás során elsajátított ismereteket. Az angol ill. német oldalon néhány ppt-prezentációt is találnak - vázlatos információkkal.

 

Tételsorok:

     - Anatómia I. gyakorlati tételsor

     - Anatómia III. gyakorlati tételsor

     - Anatómia III. elméleti tételsor (2016. decemberétől érvényes)

     - Tájanatómia gyakorlati tételsor

 

Mintadolgozatok

A1 - a mintában szereplő kérdéstípusok várhatóak a félév végi írásbeli vizsgán. 

  3. szemeszter

        Az alábbi minta az mutatja be, hogy milyen elvek alapján célszerű felépíteni a szóbeli vizsgán előadott tételt. A minta ezek alapján csak iránymutatásként szolgál, nem kötelező jellegű, a benne szereplő vázlatos megjegyzéseket pedig részleteiben ki kell fejteni, ahogy a tétel végén az egyik kidolgozott izomnál is látható.

           - Egy szigorlati tétel általános felépítése

 

Oktatási segédanyagok:

Anat-1- pptk

Állatfaji rövidítések   

A törzs csontjai 1., A törzs csontjai 2.

A mellső végtag csontjai

A hátulsó végtag csontjai

 - A koponya csontjaiKoponyalyukak (sima), Koponyalyukak (számozva)

 - koponya 1

 - koponya 2

 - koponya 3

 - koponya nomenclatura

 - Ízületek osztályozása


Anat-2-pptk

Légutak

elülső végtag (Eq)

- elülső végtag (Ca) 

Hátulsó végtag erei (Ca)

Hátulsó végtag erei (Eq)
 

Plexus brachialis

Agyburkok 

Fül (organum vestibulocochleare)

Boncolandó nyirokcsomók

      - Tájanatómia

              - A nyúl és patkány főbb anatómiai jellegzetességei

              - Főbb érzéstelenítési pontok a lovon: összefoglaló, Google-book a lábvég anatómiájáról

Az emésztőrendszer szövettana

Nevezéktan

A Tanszék egyik célja, hogy az előadásokon, gyakorlatokok és vizsgákon leggyakrabban (de nem mindegyik) előforduló képletek és kifejezések nevét egy helyen összegyűjtve a tanulást elősegítse, valamint iránymutatást adjon a helyes nyelvtani használathoz a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően. A nevezéktani összefoglaló Constantinescu: Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature c. munkája, melyből a könyvtár több példánnyal is rendelkezik. A "telefonkönyv"-szerű felsorolás helyett kérjük forgassák a könyvet, pl. 1, 2, 3, 4 vagy 5.

 

Fakultációs segédanyagok:

 Fejlődéstan:

            Általános fejlődéstan

            - A légzőszervek fejlődése

            - A keringési rendszer fejlődése

            - Az emésztőrendszer fejlődése 

            - Az idegrendszer fejlődése

            - A húgy-nemirendszer fejlődése

  Madáranatómia:

             - Csonttani ábra , Főbb csontok

             - Nemi szervek

             - Emésztőszervek

             - Keringés és légzés; Légzés diák

             - Bőrképletek

             -Csont, mozgás, emésztés diák

Humán anatómia (2018)
   szív
   légzőrendszer
   csont, izülettan
   izomtan
   emésztőrendszer
   nemi szervek
   idegrendszer 
   

Humán anatómia

          - 1. Bevezetés, törzs

          - 2. Felső végtag

          - 3. Alsó végtag

          - 4. Fej-nyak

          - 5. Fej-nyak (Mellüreg)

          - 6. Hasűri szervek

          - 7. Medencei szervek, emlő 

          - VIZSGAANYAG

Részletes Embriológia

          Embriológia II 1

          Embriológia II 2

          Embriológia II 3

          Embriológia II 4

          Embriológia II 5

          Embriológia II 6

          Embriológia II 7

 

Patkolástan

ppt1, ppt2, ppt3