Biológiai Intézet kutatási témái

Utolsó módosítás: 2018.02.19 09:10

A beregi lápok florisztikai és vegetációs vizsgálata

Kapcsolattartó: Abaúji Norbert

A biodiverzitást meghatározó tényezők vizsgálata; a térbeli és időbeli heterogenitás szerepe

Kapcsolattartó: Abaúji Norbert

A faállomány összetételének és szerkezetének hatása a különböző élőlénycsoportok - így a nagygombák - faji és funkcionális összetételére, diverzitásár

Kapcsolattartó: Abaúji Norbert

A Kárpát-medence holyva és sutabogár faunája

A lignikol nagygombaközösségek összetétele és a biodiverzitása

A nyugati, nem-vonuló parlagisas-populációk genetikai struktúrája és diverzitása

A szexuális szelekció és az ivari dimorfizmus.

A trópusi gombák diverzitása a természetes erdei ökoszisztémákban

A vetésváltás térség szintű vizsgálata szimulációs modellel az amerikai kukoricabogár elleni védekezésben.

Alkalmazott etológia

Énekesmadarak vonulásának vizsgálata hosszútávú gyűrűzési adatsorok alapján

Erdőrezervátumok nagygombáinak felmérése

Filogeográfiai és populáció-genetikai vizsgálatok a parlagi sas (Aquila heliaca) Kárpát-medencei populációjában.

Filogeográfiai és populáció-genetikai vizsgálatok a réti sas (Haliaeetus albicilla) Kárpát-medencei populációjában

Gerinctelen állatközösségek szerveződésének ökomorfológiai háttere

Kapcsolattartó: Hornung Erzsébet

Ivari konfliktus, ivari szelekció, az erényövek evolúciója és párosodási rendszerek nappali lepkéknél.

Kapcsolattartó: Kis János

Kárpát-medencei parlagi sasok populációgenetikai vizsgálata

Konzervációgenetikai kutatások

Kapcsolattartó: Kövér Szilvia

Kooperáció zebrapintyek között

Környezeti változások hatása gerinctelen állati populációkra és közösségekre

Kapcsolattartó: Hornung Erzsébet

Madáragy hálózat adatbázis

Kapcsolattartó: Kabai Péter

Madarak korai tanulása

Nagygombák biodiverzitása és bioindikációs jelentősége

Nagygombák kémiai összetételének komplex, összehasonlító vizsgálata, értékelése.

Nagygombák védelme Magyarországon

Ökológiai kényszerek hatása nappali lepkék viselkedésére: mikroklíma és hőháztartás, nektárnövény elérhetősége és minősége.

Kapcsolattartó: Kis János

Ökológiai kutatások

Kapcsolattartó: Hornung Erzsébet

Palearktikus Charipinae fajok taxonómiája és filogenetikája

PhD téma: Ehető és termesztett bazídiumos gombák gyógyhatású, bioaktív anyagai

PhD téma: Új gombafajok termesztésbe vonását megalapozó kutatások

Természetvédelmi állapotfelmérések (Coleoptera)

Túlélési valószínűségek vizsgálata parlagi sasoknál a kirepülési hely és ivar függvényében.

Városi élőhelyek gerinctelen talaj-élővilága (urbán élőhelyek biodiverzitás fenntartó szerepe)

Kapcsolattartó: Hornung Erzsébet

Vegetációs változások elemzése térinformatikai és távérzékelési módszerekkel

Viselkedésbiológiai kutatások

Kapcsolattartó: Kabai Péter

Vizes élőhelyek botanikai térképezése és cönológiai vizsgálata