Állatorvosi bakteriológia

Utolsó módosítás: 2017.09.14 09:43
KurzusÁllatorvosi bakteriológia
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév3/1
Kredit4
Előadás45 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékJárványtani és Mikrobiológiai Tanszék

A kurzus leírása

Tantárgy leírása, a megszerezhető tudás

 

Az Állatorvosi bakteriológia című tárgy az állatorvosi vonatkozású bakteriológiai ismeretek oktatását foglalja magába, és kitekintést ad a mikológia állatorvosi jelentőségű fejezeteire is. Az általános bakteriológiai témakörök mellett a hallgatók elsajátítják az állatorvosi szempontból fontos részletes bakteriológiai, mikológiai ismereteket, és megismerkednek a legfontosabb bakteriológiai diagnosztikai eljárásokkal. A gyakorlatok a fontosabb mikrobiológiai laboratóriumi technikák, a kórtani szempontból fontos baktériumok tulajdonságainak és azonosítási módszereinek megismertetését szolgálják. Az oktatás előadások és kiscsoportos laboratóriumi gyakorlatok formájában történik.

Megszerezhető képességek

A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek

 • felismerni az állatorvosi szempontból legfontosabb baktériumokat és gombákat,
 • elvégezni a baktériumok és a gombák azonosításához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat,
 • elhelyezni a baktériumokat és a gombákat az élő világban, megérteni kórtani, élettani, takarmányozástani és ökológiai szerepüket,
 • alkalmazni fertőtlenítési és sterilizálási eljárásokat,
 • megérteni az antibakteriális gyógykezelés elveit,
 • megérteni a baktériumok genetikai változásából fakadó kórtani következményeket.

A gyakorlatok rendje

 • A gyakorlaton fehér köpeny viselete kötelező.
 • Kabátot, táskát az öltözőben kell hagyni.
 • A gyakorlaton enni, inni, dohányozni tilos.
 • A gyakorlaton történt balesetet a gyakorlatvezetőnek azonnal jelenteni kell.

Oktatási feltételek

Az előadásokat Magyary-Kossa tanteremben tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel és projektorral vetítjük. A gyakorlatokat a tanszék 16 férőhelyes, egyéni mikroszkópokkal, számítógéppel és projektorral ellátott, hallgatói gyakorlótermében tartjuk, ahol a hallgatók az alapvető laboratóriumi vizsgálatokat el tudják végezni, illetve, ahol a bonyolultabb vizsgálati eljárásokat be lehet nekik mutatni. A gyakorlatok demonstrációs anyagának előkészítése a tanszék bakteriológiai laboratóriumában történik.

Előtanulmányi követelmény

Állatorvosi biokémia 2, Állatorvosi virológia

Oktatók

Fodor László, Makrai László (előadások), Makrai László, Tóth Gergely (gyakorlatok)

Ajánlott irodalom

 • Tuboly Sándor (szerk.): Állatorvosi járványtan I. Állatorvosi mikrobiológia. Mezőgazda Kiadó 1998.
 • Madigan, M.T., Martinko, J.M., Stahl, D.A., Clark, D.P.: Brock Biology of Microorganisms 13th ed. Pearson Education, SanFrancisco, CA, USA, 2012.
 • Markey, B., Leonard, F., Archambault, M., Cullinane, A., Maguire, D.: Clinical Veterinary Microbiology. Mosby. 2013.
 • McVey, D. S., M. Kennedy, M.M. Chengappa (Eds.): Veterinary Microbiology. Wiley-Blackwell. 2013
 • Quinn, P.J., Markey, B. Leonard, F.C., Hartigan, P., Fanning, S., Fitzpatrick, E.S.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd Ed. Blackwell. Oxford 2011
 • Selbitz, H-J., Truyen, U., Valentin-Weigand, P.: Tiermedizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenlehre. Georg Thieme Verlag. 2013
 • Letölthető dokumentumok (a jelszó a Neptunban elérhető): A dokumentumtárban található előadásanyagok az előző tanévből származnak. Ezeket az órai jegyzetelés megkönnyítése céljából bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére. A szemeszter utolsó két hetében a teljes félév előadásanyagait frissítjük az ideiekkel.