Állatorvosi gyógyszertan 2

Utolsó módosítás: 2018.01.29 12:53
KurzusÁllatorvosi gyógyszertan 2
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév3/2
Kredit5
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékGyógyszertani és Méregtani Tanszék

A kurzus leírása

AZ ÁLLATORVOSI GYÓGYSZERTAN II. FÉLÉV és VIZSGA KÖVETELMÉNYEI

 

Az előadásokon és gyakorlatokon kötelező részt venni.

A gyakorlatokra az előzetesen jelzett tananyagból kell készülni (l. honlap, hirdetőtábla).

A felkészületlen hallgató gyakorlatát nem fogadjuk el.

 

A félév végén vizsgát tehet minden olyan hallgató, aki:

  • mindkét félév összes gyakorlatán részt vett, illetve azokat előírás szerint pótolta (l. követelményrendszer),
  • az első félévről érvényes gyakorlati jeggyel rendelkezik
  • a gyakorlatokon írt tesztek és feleletek eredményei alapján a maximális érték legalább 60%-át elérte,
  • a második félév teljesítését a tanszékvezető az indexben aláírásával igazolta,
  • valamint az elméleti vizsgát megelőzően sikeres gyakorlati vizsgát tett.

 

A gyógyszertani vizsga két részből áll, gyakorlati és elméleti részből.

A gyakorlati vizsga írásbeli.

A gyakorlati tesztben számon kért anyagok:

- A gyakorlatok anyagai a jegyzet és a kiadott (honlapra feltett) anyagok alapján

- Klinikai farmakológiai ismeretek a honlapra feltett anyagok alapján

- A legfontosabb dózisok (l. az elméleti tételekkel együtt kiadott dózisok táblázatban)

- Receptírás (l. a jegyzet, az óravázlatok, valamint az elméleti tételekkel együtt kiadott mintarecipék alapján)

A gyakorlati vizsga menete:

A gyakorlati vizsga írásbeli teszt. A teljes vizsgaidőszak alatt erre legalább hat különböző időpontot biztosítunk. A teszt időpontjait a vizsgaidőszakot megelőzően, az évfolyamot képviselő hallgatóval egyeztetve jelöljük ki.

A gyakorlati vizsga értékelése:

A gyakorlati vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a hallgató „megfelelt”, vagy „nem felelt meg” minősítést kaphat. Elméleti vizsgát csak a „megfelelt” minősítést elért hallgató tehet.

 

Egy vizsgaidőszakban az írásbeli tesztre három lehetőség van. Amennyiben az írásbeli teszten mindhárom esetben nem felelt meg, a gyógyszertani vizsga eredménye egyes, azonban az utóvizsgához újabb három írásbeli teszt lehetőség áll rendelkezésre.

 

Az elméleti vizsga szóbeli.

Az elméleti vizsga anyaga:

Az első és második félévben az elméleti előadásokon elhangzott anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó, a honlapra feltett, a jegyzetben és az ajánlott könyvekben, valamint az esetleg külön megadott szakirodalmi hivatkozásokban fellelhető anyagrészek.

Az elméleti vizsga menete:

A hallgató két tétellapot húz. A kérdések kihúzását követően legkevesebb 15 perc felkészülési idő áll rendelkezésre. A tétellapokon szereplő két kérdés mindegyikét legalább elégséges szinten kell ismertetni.

Jelentkezés az elméleti és a gyakorlati vizsgára:

NEPTUN-ban, Az „Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban” előírtak és a fent bemutatottak szerint.

 

 

Budapest, 2018. január 22.

 

 

                                                                                  Prof. Dr. Gálfi Péter, tanszékvezető