Állatorvosi immunológia

Utolsó módosítás: 2018.04.12 10:40
KurzusÁllatorvosi immunológia
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév3/2
Kredit3
Előadás45 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékJárványtani és Mikrobiológiai Tanszék

A kurzus leírása

Az állatorvosi immunológia oktatása az állategészségügyi szempontból fontos ismeretek összegzését nyújtja. A tárgykörbe történt általános bevezetés után részletesen tárgyalja az immunrendszer hármas tagozódását, középpontjában a szerzett immunitás elemeinek részletes ismertetésével. A hallgatók elsajátítják az immun-prophylaxis, az autoimmun betegségek és a különféle működési zavarok területein azokat a tudnivalókat, amelyek az állatorvosi gyakorlatban nélkülözhetetlenek.
A laboratóriumi gyakorlatok során megismerkednek az általánosan használatos in vitro és in vivo eljárások menetével, valamint az ezek révén nyert diagnosztikai eredmények értékelésének módjával.


Nyelv: magyar, angol
Év: III.
Félév: 5.
Előadások: 45 előadás
Gyakorlat: 15 gyakorlat
Elő-követelmény: Biológia vizsga, Kémia 2. vizsga, Szövettan 2. vizsga
Vizsga: írásbeli vagy szóbeli
Oktatók: Rusvai M., Lőrincz M., Valkó A. (előadások), Rusvai M., Lőrincz M., Valkó A., Bartsik Á. (gyakorlatok)

Ajánlott irodalom:
- Ian Tizzard: Veterinary Immunology: An introduction. 8th Edition, Elsevier, 2010.
- Gergely, J., és Erdei A. 2000. Immunbiológia. 2. kiadás Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest.
- Janeway Jr., C. A., P. Travers, M. Walport, and M. J. Shlomchik. 2001. Immunobiology: the
immune system in health and disease. Garland Publishing, New York, NY.


A gyakorlatok rendje:
- A gyakorlaton fehér köpeny viselete kötelező. 
- A gyakorlaton enni, inni, dohányozni tilos!
- A gyakorlaton történt balesetet a gyakorlatvezetőnek azonnal jelenteni kell. 
 


Oktatási feltételek
Az előadásokat az egyetem valamelyik előadótermében tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel, projektorral vetítjük. A gyakorlatokat a tanszék 16 férőhelyes egyéni mikroszkópokkal, számítógéppel és projektorral ellátott, hallgatói gyakorlótermében tartjuk, ahol a hallgatók az alapvető laboratóriumi vizsgálatokat el tudják végezni, illetve, ahol a bonyolultabb vizsgálati eljárásokat be lehet nekik mutatni. A gyakorlatok demonstrációs anyagának előkészítése a tanszék Immunológia laboratóriumában történik.