Állatorvosi klinikai genetika

Utolsó módosítás: 2016.04.07 13:57
KurzusÁllatorvosi klinikai genetika
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév3/2
Kredit2
Előadás15 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékÁllattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Tanszék

A kurzus leírása

Szükséges előtanulmányok: állattenyésztés és genetika, biokémia, élettan

Tantárgyfelelős: Dr. Zöldág László egyetemi tanár, dr. Maróti-Agóts Ákos

A tantárgy csak kétévenként kerül meghirdetésre.Létszám: maximum 30 fő.
Minden alkalommal katalógus, 2 hiányzástól nem teljesíthető.TEMATIKA:

-A betegségek genetikai (mendeli), cito- és molekuláris alapjai, genetikai heterogenitás és polifakttriális kóreredet

- Embriológia és teratológia genetikai nézőpontból (geno- és fenokópiák)

- Diagnosztikai módszerek a klinikai genetikában

- Öröklődő betegségek időbeli manifesztációja (letális faktorok, peri- és posztnatális veszteségek, növendék- és felnőttkori betegségek)

- Szervek és szervrendszerek öröklődő betegségei

- Állatfajokra és egyes állatfajtákra jellemző öröklődő betegségek (faji, fajta- és familiáris diszpozíció)

- A tenyésztési módszerek, a populációgenetika és az örökletes betegségek összefüggései

- Örökletes bántalmak, genetikai terheltségek és betegségek megelőzésének lehetőségei