Állatorvosi toxikológia

Utolsó módosítás: 2017.09.06 12:25
KurzusÁllatorvosi toxikológia
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév4/1
Kredit4
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékGyógyszertani és Méregtani Tanszék

A kurzus leírása

 

ÁLLATORVOSI TOXIKOLÓGIA tantárgy

Követelményrendszere

2017/2018. tanév

 

A toxikológia 1 féléves tantárgy. A tárgy ismeretanyagát heti 2 órában oktatjuk.

A tanulmányi és vizsgaszabályzat alapján az előadásokon való részvétel kötelező. Az előadásokról legfeljebb 3 igazolatlan távollét fogadható el.

 

A VIZSGA KÖVETELMÉNYEI


Vizsgát tehet minden olyan hallgató, aki részére a félév teljesítését a tanszékvezető az indexben aláírásával igazolta, továbbá gyógyszertanból (mint előtanulmányi feltétel) sikeres vizsgát tett.

A vizsga írásbeli.

A vizsga anyaga:

A félévben az előadásokon leadásra került anyagok, illetve az ehhez kapcsolódó, a honlapra feltett tananyagrészek.

A vizsga menete:

A vizsga írásbeli teszt. A teljes vizsgaidőszak alatt erre legalább hat különböző időpontot biztosítunk. A teszt időpontjait a vizsgaidőszakot megelőzően, az évfolyamot képviselő hallgatóval egyeztetve jelöljük ki. Az eredmény kihirdetése a megírást követően legkésőbb egy nappal megtörténik. Az eredmények a tanszéki honlapon és a tanszéki hirdetőtáblán tekinthetők meg.

A vizsga értékelése:

A vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a hallgató érdemjegyet kap (1-5), amit bevezetünk az indexébe. A vizsga 50%, illetve ez alatti pontszám esetén elégtelen. A vizsgahalasztás és pótvizsga (UV) rendje megegyezik a kari TVSZ.-ben előírtakkal, azaz egy halasztás lehetséges, további halasztás esetén a vizsga pótvizsgaként tekintendő. Egy vizsgaidőszakban a tárgyból három alkalommal lehet vizsgázni.  

 

Ajánlott irodalom:
Plumlee, K.H.: Clinical veterinary toxicology. Mosby, St. Louis, 2003.
Gupta, R.C.: Veterinary toxicology, basic and clinical principles. Elsevier, Oxford, 2007.
Lehel J.-Vetter J.: Növényi eredetű méreganyagok és mérgezések állatokban. A/3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgáltató Kft., Budapest, 2008.
Timbrel, J.A.: Principles of biochemical toxicology. Taylor and Francis, London, 1994.
Osweiler, G.D.: Toxicology, Williams and Wilkins, London, 1996.
Gfeller, W.-Messioner, S.P.: Handbook of small animal toxicology and poisonings. Mosby, London, 1998.
Roder, J.D.: Veterinary toxicology. Butterworth-Heinemann, 2001.
 

Budapest, 2017. 08. 29.

 

 

 

_________________________                                            _________________________

Dr. Gálfi Péter                                                             Dr. Jerzsele Ákos

  tanszékvezető egyetemi tanár                                                         egyetemi docens