Állattani terepgyakorlat - biológus MSc Zoológia szakirány

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusÁllattani terepgyakorlat - biológus MSc Zoológia szakirány
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy
Év/félév1/2
Kredit4
Előadás0 óra/félév
Gyakorlat80 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

A gyakorlat 2/3-ában a hallgatók ismerkednek az adott terep élőhelytípusaival, az azokra jellemző gerinctelen és gerinces állatvilággal (faj-, vagy magasabb taxon szinten); a populációk, közösségek mintavételezési eljárásáival (pl. egyedszámbecslés, térbeli mintázat, diverzitás, közösségszerkezet). A terepen gyűjtött adatokat a második héten számítógépes programok segítségével feldolgozzák (táblázatkezető, NUCOSA, Syntax, Statistica, SPSS), majd eredményeiket, következtetéseiket írásos beszámolóban összegzik.

Ajánlott és kötelező irodalom:

Határozók, releváns szakkönyvek, pl.

Izsák J. (2001): Bevezetés a biológiai diverzitás mérésének módszertanába. Scientia. Bp.

Körmöczy L. (1992): Ökológiai módszerek. JATE Press. Szeged.

Podani J. (1997). Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Scientia. Bp.

Précsényi I., Barta Z., Karsai I. és Székely T. (1995): Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projekt értékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. KLTE. Debrecen.

Southwood, T.R.E. (1984): Ökológiai módszerek. Különös tekintettel a rovarpopulációk

             tanulmányozására. Mg. Kiadó.

Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer II. Magyarország élőhelyei (szerk. Fekete G.-Molnár Zs.-Horváth F.) 1997 KTM-TVH, Budapest