Általános mikrobiológia (Biológia BSc)

Utolsó módosítás: 2016.03.21 08:13
KurzusÁltalános mikrobiológia (Biológia BSc)
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév3/1
Kredit3
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékJárványtani és Mikrobiológiai Tanszék

A kurzus leírása

Tanszék neve:

Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Tantárgyfelelős oktató (e-mail):

Dr. Makrai László (makrai.laszlo@aotk.szie.hu)

Résztvevő oktató(k):

Dr. Bakonyi Tamás PhD, Dr. Makrai László PhD,

Dr. Marosi András, Dr. Sárközi Rita

A tantárgy képzési célja, leírása:

A tárgy célja alapvető és általános mikrobiológiai ismeretek átadása. A tárgy elméleti előadásokat és gyakorlati kurzust foglal magába, és két szakterületre (általános bakteriológia és általános virológia) különül:

A bakteriológiai előadások során a hallgatók megismerkednek a mikrobiológia, mint tudományág felosztásával, a bakteriológia történetével, a baktériumok morfológiai, tenyésztési és biokémiai tulajdonságaival és ezek kimutatásának módszereivel, a baktériumok szaporodásának alapelveivel, a táptalajkészítés módszertanával, a bakteriális tevékenység gyakorlati felhasználási lehetőségeivel, a környezeti tényezők baktériumokra gyakorolt hatásával, a fertőtlenítőszerekkel és sterilizálási eljárásokkal, az antibiotikumokkal és az antibiotikum-terápia alapelveivel, a baktérium-genetika alapjaival, valamint a pathogenitás és a virulencia fogalomkörével és jelentőségével.

A virológiai előadások célja a vírusok általános tulajdonságainak (felépítésük, morfológiájuk, alkotóik) illetve azok vizsgálatára alkalmas módszerek ismertetése, a vírusok szaporodási ciklusának bemutatása, a vírusok változékonyságának és környezeti kölcsönhatásainak tárgyalása.

A bakteriológiai gyakorlatok során a hallgatók megismerkednek a bakteriológiai laboratórium működésének alapelveivel (általános viselkedési és munkavédelmi szabályok). A baktériumok kimutatásának (direkt, indirekt) és vizsgálatának (kenetkészítés, egyszerű és összetett festési eljárások, mikroszkóp-használat, táptalajkészítés, sterilizálási módszerek, baktérium-izolálás, a baktériumok genus és fajszintű azonosítása) módszereivel, amely során baktérium-tenyésztésre és az általános bakteriológiai laboratóriumi munkák elvégzésére is nyílik lehetőség.

A virológiai gyakorlatok keretében a hallgatók megismerkednek a virológiai diagnosztika alapvető elveivel (mintagyűjtés, direkt és indirekt diagnosztikai módszerek), valamint önállóan elvégeznek egyes diagnosztikai próbákat (mintafeldolgozás, vírusizolálás szövettenyészeten, vírus-nukleinsav kimutatás PCR módszerrel, vírusneutralizációs vagy haemagglutináció-gátlási próba).

 

Szakirodalom

Kötelező:

Óravázlat

 

 

Ajánlott:

MEDVECZKY I. - RUSVAI M. - TUBOLY S. - VARGA J. (szerk.): Állatorvosi járványtan I. Bakteriológia, virológia, immunológia.

Budapest: Mezőgazda Kiadó, 1998.

963-9121-71-1

 

QUINN P. J. - MARKEY B. K. - LEONARD F. C. - HARTIGAN P. - FANNING S. - FITZPATRICK E. S.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd ed.

Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.

ISBN 978-1-4051-5823-7