Angol szaknyelv biológus MSc hallgatók számára 2

Utolsó módosítás: 2018.03.22 15:16
KurzusAngol szaknyelv biológus MSc hallgatók számára 2
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + beszámoló
Év/félév1/2
Kredit2
Előadás0 óra/félév
Gyakorlat28 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékIdegennyelvi Lektorátus

A kurzus leírása

Készségfejlesztés: az Angol szaknyelv biológus (BSc) hallgatók számára fakultáció során elvégzett anyagra építve fejlesztjük a szóbeli és az írott tudományos szaknyelvben használt készségeket (előadás, vita, tudományos publikációk nyelvezete, hallás utáni értés)
Szókincsfejlesztés:
általános tudományos szakszókincs (semi-technical vocabulary) + egyes szakterületek alapszókincse