Angol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 4

Utolsó módosítás: 2018.03.22 15:12
KurzusAngol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 4
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + beszámoló
Év/félév2/2
Kredit2
Előadás0 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékIdegennyelvi Lektorátus

A kurzus leírása

A biológus szaknyelv szókincse
+kiejtés /különös tekintettel a latin, illetve latin eredetű szavak kiejtésére
+szókincsbővítés
A szaknyelvben gyakran használt nyelvtani szerkezetek gyakorlása
Biológiai, környezetvédelmi, ökológiai, természetvédelmi, etológiai szakszövegek feldolgozása szövegértési feladatok, illetve fordítás útján
+szakcikkek, szakkönyv részletek
Hallásutáni értés fejlesztése
+audio- és videofelvételek
Az angol nyelvű összefoglaló és/vagy az angol nyelvű európai (EU) önéletrajz írásának, és/vagy az előadások, felszólalások nyelvezetének sajátosságai, szabályai