Angol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 3

Utolsó módosítás: 2018.03.22 15:11
KurzusAngol szaknyelv biológus BSc hallgatók számára 3
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + beszámoló
Év/félév2/1
Kredit2
Előadás0 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékIdegennyelvi Lektorátus

A kurzus leírása

A biológus szaknyelv szókincse
+kiejtés; a folyamatos beszéd, az élőnyelv intonációja
+szókincsbővítés
A szaknyelvben gyakran használt nyelvtani szerkezetek gyakorlása
Szakcikkek feldolgozása szövegértési feladatok, fordítás, illetve szóbeli összefoglalás/beszámoló formájában
A szakdolgozathoz szükséges cikkek, szakkönyv részletek feldolgozása.
Angol nyelvű Abstract írásának szabályai
Hallásutáni értés fejlesztése
+audio- és videofelvételek
Szóbeli összefoglalók, hozzászólások, prezentációk gyakorlása
Grafikonok és táblázatok ismertetése
Jegyzetelés