Biomatematika Biológusoknak II. (BSc)

Utolsó módosítás: 2018.02.06 13:25
KurzusBiomatematika Biológusoknak II. (BSc)
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév1/2
Kredit5
Előadás45 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiomatematikai és Számítástechnikai Tanszék

A kurzus leírása

Kombinatorika, elemi valószínűségszámítás.
Geometriai valószínűség. Valószínűségi változók, eloszlás, sűrűségfüggvény. Középértékek, szóródási mutatók, Csebisev-egyenlőtlenség. Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások, a
központi határeloszlás tétel. Valószínűségi változók együttes eloszlása, függetlenség.
Asszociációs mértékek, korreláció. Többdimenziós eloszlások. Kovariancia- és korrelációs mátrix. Feltételes függetlenség, többszörös és parciális korreláció, zavaró változók (confounding). Mintavétel,
leíró statisztika. Pontbecslések. Konfidenciaintervallumok. Klasszikus hipotézisvizsgálatok.
Nemparaméteres próbák. Illeszkedés-, homogeneitás- és függetlenségvizsgálat. Szignifikancia
és p-érték.

A tananyag elsajátításához kötelező irodalom:
Reiczigel J., Harnos A., Solymosi N.: Biostatisztika nem statisztikusoknak, 2014, javított utánnyomás, Pars Kft., Budapest