Biotechnológia - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusBiotechnológia - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév1/2
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

A tárgy a biotechnológiával kapcsolatos alapfogalmak tisztázását követően részletesen tárgyalja a növényi, állati biotechnológia fő területeit. A növénybiotechnológia keretében kitér az in vitro sejt- és szövettenyésztésre, a szexuális és aszexuális reprodukciós biotechnikáira, a transzgénikus növények előállítására (molekuláris transzformáció) és vizsgálatára. Az állatbiotechnológia keretében ismerteti az in vitro mikromanipulációs technikákat, a szexdetermináció és ivardiffenciálódás biotechnikáit, továbbá a transzgénikus állatok előállításának módszereit. Mindkét területen röviden bemutatja a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit és eredményeit.

Kötelező és ajánlott irodalom:

  • Növénybiotechnológia: Heszky L. Kiss E. (2006): Növényi biotechnológia és molekuláris nemesítés.  In: Heszky L., Fésűs L., Hornok L. (szerk.): Mezőgazdasági biotechnológia 107-193 p. Agroinform Kiadó Bp.

Heszky L. Tanuljunk géntechnológiául sorozat 1-20. részei. (http://mkk.szie.hu/dep/genetika/gmo-val_kapcsolatos_kozlemenyek.htm)

  • Állatbiotechnológia: Bősze Zs., Dinnyés A., és mts. (2006): Állattenyésztési biotechnológia.  In: Heszky L., Fésűs L., Hornok L. (szerk.): Mezőgazdasági biotechnológia 227-354 p. Agroinform Kiadó Bp.

 

Fésüs L. és mts. (2000): Molekuláris genetikai módszerek alkalmazása az állattenyésztésben. Agroinform Kiadó Rt. Budapest. Kijelölt fejezetek