Etológia 2. - biológia BSc Szünbiológia szakirány

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusEtológia 2. - biológia BSc Szünbiológia szakirány
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy
Év/félév3/1
Kredit5
Előadás0 óra/félév
Gyakorlat90 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Kis János

Az etológia tárgy gyakorlataként, a viselkedésbiológia modult választóknak kötelezően kerül sor az Etológia gyakorlatra. A viselkedés-biológia modul részeként a hallgatók elsajátítják a viselkedés vizsgálatok alapvető metodikáját. A viselkedés elemekre bontása, mintavétel a viselkedésből, az időből, az egyedekből. Eseményrekorder használata, az adatok feldolgozása.

Néhány előadásban foglalkozunk az etológiai vizsgálatok sajátosságaival:

  • kérdések, hipotézis
  • megfigyelés vagy kísérlet
  • a viselkedés adatok jellege
  • a viselkedés leírásának módszerei
  • az adatelemzés alapjai

 

Eközben a hallgatók kutatási témát választanak, a témákat a megvalósíthatóság és a módszertan szempontjából megbeszéljük.  A hallgatók 10-15 óra megfigyelést végeznek, a félév során a vizsgálathoz, módszertanhoz és az adatok értékeléséhez a gyakorlat idejében kapnak konzultációs lehetőséget. A saját kutatás elővizsgálat szintű, tehát olyan eredményeket várunk, amik alapján tervezhető lehet egy valódi kutatás.