Etológia és módszertana - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusEtológia és módszertana - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév2/1
Kredit2+1
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

Előadás
Az előadásokon a klasszikus etológiai ismereket bővítjük ki a viselkedésbiológia újabb eredményeivel. Különös gondot fordítunk a viselkedés neurális szabályozásának megismerésére. Főbb témakörök: biológiai ritmusok, központi mintázat generátorok, egyszerű hálózatok, kommunikáció, szülő-utód kapcsolat, bevésődés, párhűség, adaptív tanulási formák, kogníció, humánetológia.

Gyakorlat
A hallgatók elsajátítják a viselkedés vizsgálatok alapvető metodikáját. A viselkedés elemekre bontása, mintavétel a viselkedésből, az időből, az egyedekből. Eseményrekorder használata, az adatok feldolgozása. A beadandó dolgozat egy viselkedés jelenség kvantitatív elemzése.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Kabai Péter: Etológia webjegyzet módszerek (http://www.behav.org/behav)


Elmélet:
Alcock J. 1995: Animal Behavior - An Evolutionary Approach. Sinauer Associates Inc., Sunderland, Massachusetts (Magyar fordítása: www.behav.org)
Csányi Vilmos: Etológia - Tankönyvkiadó
Kabai Péter: Viselkedés-biológiai óravázlatok (www.behav.org)
Gyakorlat:
Kabai Péter: Etológiai módszerek (webjegyzet, www.behav.org)