Földtudományok - biológia BSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusFöldtudományok - biológia BSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév1/2
Kredit2+1
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

- A Föld, és az azt alkotó kőzetek szerkezetének, kialakulásának és jelentőségének ismertetése a bioszféra szempontjából.
- A talajképződés folyamatai, főbb talajtípusok és talajvédelem.

A tantárgy keretében tárgyaljuk a Föld szerkezetének, felszínének változásait a keletkezéstől napjainkig. Bevezetésként foglalkozunk a Föld kialakulásának körülményeivel, majd megismerjük a kontinensvándorlás, lemeztektonika, a hegységképződés, a magmatizmus és a vulkanizmus fő folyamatait. A fő kőzetalkotó ásványok ismertetését követően tárgyaljuk a fő kőzettípusokat kialakulásuk szerint, majd az egyes kategóriákhoz tartozó jelentősebb kőzetfajtákat. Külön foglalkozunk a fosszilis ásványok kialakulásával, típusaival és jelentőségével. Az ásvány - és kőzettani fejezet zárásaként a Kárpát-medence kialakulásával és geológiai jellemzésével foglalkozunk. A félév második felében megismerjük a főbb talajképződési folyamatokat és tárgyaljuk a talajok fizikai és kémiai tulajdonságait. Ismertetjük a Föld zonális talajait és hazánk főbb talajtípusait. Zárásként a talajvédelem jelentőségéről és aktuális problémáiról beszélünk.

Kötelező irodalom:

Michéli – Simon – Szegi – Stefanovits: Talajtani alapismeretek. SZIE, 2006.

Ajánlott:

Stefanovits – Filep – Füleky: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, 1999.