Funkcionális növényökológia - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusFunkcionális növényökológia - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév1/1
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

Növényökológiai és növényökofiziológiai fogalmak és folyamatok alábbi tárgyköreinek oktatása illetve modellekben történő alkalmazásuk. Növényi populációk közötti interakciók. Degradáció és diszturbancia. Kompetíció, a források megszerzése és hasznosítása. A növényökofiziológiai folyamatok és a környezeti tényezők kapcsolatai: a sugárzás, hőmérséklet, víz, éghajlat, légkör és talaj, mint környezeti tényezők. Növényi állományok anyag és energiaforgalma. Növekedésanalízis, növényi produkció, az adaptáció és a tolerancia megnyilvánulása.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Tuba, Z, Szerdahelyi T., Engloner A., Nagy J (2007): Botanika I-III. Nemzeti Tankönykiadó Budapest.
Larcher, W. (1995): Physiological Plant Ecology, Springer
Crawley, M (1989): Plant Ecology, Blackwell
Chapin FS, Matson PA, Mooney HA (2002): Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer, New York, Berlin, Heidelberg, Barcelona, Hong Kong, London, Milánó, Párizs, Szingapúr, Tokyo