Genetika és populációgenetika - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2018.02.05 16:23
KurzusGenetika és populációgenetika - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév1/2
Kredit2+1
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Kövér Szilvia

 

A tantárgy oktatásának célja az öröklődés alapjainak, prokarióta és eukarióta genomok szerkezetének, a genomkomponensek jellegzetességeinek ismertetése. Az alapismereteken felül kitérünk a fejlődésgenetika, epigenetika, genomi imprinting, öröklött genetikai betegségek, az öregedés genetikája, jelátvitel, tumorgenetika területése. A populációgenetika alapvető folyamatainak ( mutáció, szelekció, sodródás, rekombináció, migráció) tárgyalása után áttekintjük a beltenyésztés, széttagoltság és az ivari szelekció témáit.

Kötelező irodalom:

dr. Kövér Szilvia és Szabó Krisztián: Az előadások és gyakorlatok pdf formátumban a dokumentumtárba feltöltött anyaga

 

Ajánlott irodalm:

Griffith AJF (2015) Introduction to Genetic Analysis, 11th ed.

Pecsenye Katalin: Populációgenetika

Hartl, D, L & Clark, A, G: Principles of Population Genetics