Járványtan I.

Utolsó módosítás: 2016.09.26 15:22
KurzusJárványtan I.
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + államvizsga (záróvizsga)
Év/félév5/1
Kredit3
Előadás75 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékJárványtani és Mikrobiológiai Tanszék

A kurzus leírása

Tantárgy leírása

 

A járványtan oktatása egyidős az állatorvos-képzéssel. Mivel a fertőző betegségek kérdése mindig különösen fontos volt Magyarországon, a tárgy oktatása is ennek megfelelő súlyt kapott a képzésben. Az általános járványtani ismeretek megtárgyalása után az egyes, különféle vírusok, prionok és baktériumok okozta fertőző betegségek történetét, előfordulását, oktanát, kórfejlődését, járványtanát, tüneteit, kórbonctani elváltozásait foglaljuk össze. Különösen nagy hangsúlyt kap az egyes fertőző betegségek diagnosztikája, elkülönítő kórjelzése, a gyógykezelés, a megelőzés és a mentesítés lehetőségei, de kitérünk a közegészségügyi, állategészségügyi igazgatási és élelmiszer-higiéniai vonatkozásokra is. Az oktatás előadások és plenáris gyakorlatok formájában történik.

Előkövetelmény

 • Immunológia, Belgyógyászat 2, Kórbonctan 3

Oktatók

 • Bakonyi Tamás dr. egyetemi tanár
 • Cságola Attila dr. egyetemi docens
 • Fodor László dr. egyetemi tanár
 • Varga János dr. professor emeritus

A járványtan plenáris gyakorlatok

 • A járványtan plenáris gyakorlatok során állatfajonkénti bontásban foglalkozunk a fertőző betegségek elkülönítő kórjelzésével.
 • A plenáris gyakorlatokon való részvétel kötelező. Igazolt hiányzás esetében (pl. klinikai gyakorlat) is pótolni kell a gyakorlatot. A pótlás a félév végén tartott pótgyakorlat keretében szóbeli vagy írásbeli beszámoló formájában történik.
 • A plenáris gyakorlatokat 2 órás egységekben tartjuk az órarendben meghatározott időpontban a honlapon közzétett napokon.

Oktatási feltételek

Mind az előadásokat, mind a plenáris gyakorlatokat a kar valamelyik tantermében tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel és projektorral vetítjük. Egyes betegségeket videofilmen is bemutatunk.

Ajánlott irodalom

 • Varga J. - Tuboly S. - Mészáros J. (szerk.): Állatorvosi járványtan II. A háziállatok fertőző betegségei. Budapest: Mezőgazda K., 1999.
 • Aiello, S.E. (Ed. ch.): The Merck Veterinary Manual 11th Ed. Merck & Co. Inc. 2016
 • Divers, T.J – Peek, S. (Eds.): Rebhun’s Diseases of Dairy Cattle 2nd Ed.Elsevier, 2008
 • Greene, C.E. (Ed.) Infectious diseases of the dog and cat. Saunders, 2012.
 • Gyles, C.L. et al. (Eds): Pathogenesis in bacterial infections in animals. 4th Ed. Wiley-Blackwell, 2010.
 • http://www.oie.int
 • Sellon, D.C., Long, M.T. (Eds) Equine infectious Diseases. Elsevier, 2007.
 • Swayne, E.D. (Ed.): Diseases of poultry. 13th Ed. Blackwell. 2013
 • Timoney, J.F. et al. (Eds.): Hagan and Brunner’s Microbiology and Infectious Diseases. 8th Ed. Comstock Publishing Associates 1988.
 • Zimmerman, J.J. et al. (Eds.): Diseases of swine. 10th Ed. Wiley-Blackwell, 2012.
 • Letölthető dokumentumok (jelszó: Neptunban elérhető): A dokumentumtárban található előadásanyagok az előző tanévből származnak. Ezeket az órai jegyzetelés megkönnyítése céljából bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére. A szemeszter utolsó két hetében a teljes félév előadásanyagait frissítjük az ideiekkel.