Járványtan II.

Utolsó módosítás: 2018.02.13 13:04
KurzusJárványtan II.
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + államvizsga (záróvizsga)
Év/félév5/2
Kredit7
Előadás60 óra/félév
Gyakorlat20 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékJárványtani és Mikrobiológiai Tanszék

A kurzus leírása

A kurzus leírása

A járványtan oktatása egyidős az állatorvos-képzéssel. Mivel a fertőző betegségek kérdése mindig különösen fontos volt Magyarországon, a tárgy oktatása is ennek megfelelő súlyt kapott és kap a képzésben. Az általános járványtani ismeretek megtárgyalása után az egyes, különféle vírusok, prionok és baktériumok okozta fertőző betegségek történetét, előfordulását, oktanát, járványtanát, kórfejlődését,tüneteit, kórbonctani elváltozásait foglaljuk össze. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az egyes fertőző betegségek diagnosztikájának, elkülönítő kórjelzésének, a gyógykezelés, a megelőzés és a mentesítés lehetőségeinek bemutatására, de kitérünk a fontosabb közegészségügyi, állategészségügyi igazgatási és élelmiszer-higiéniai vonatkozásokra is. Az oktatás előadások és plenáris gyakorlatok formájában történik.

Megszerezhető képességek

A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók képesek lesznek

 • felismerni és egymástól elkülöníteni a különböző fertőző betegségeket,
 • megtenni a továbbterjedésüket megakadályozó intézkedéseket,
 • mintát venni a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz, a mintákat laboratóriumba küldeni, és a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok eredményét értékelni,
 • gyógykezelni a megbetegedett állatokat,
 • megtenni a szükséges megelőző és védekező intézkedéseket,
 • megtenni az emberi fertőzések megelőzésére szükséges intézkedéseket,
 • a betegséggel kapcsolatos szakvéleményt összeállítani,
 • a betegség további gyógykezelésével és megelőzésével kapcsolatos teendőkről tájékoztatni a tulajdonost és az állatokkal kapcsolatban álló munkavállalókat,
 • a jogszabály által előírt esetekben tájékoztatni a hatósági állatorvosi szolgálatot és a humán egészségügyi szolgálatot,
 • a betegséggel kapcsolatos információt nyújtani a lakosságnak.

Előkövetelmény

 • Járványtan I.

Oktatók

 • Bakonyi Tamás dr. egyetemi tanár
 • Fodor László dr. egyetemi tanár
 • Makrai László dr. egyetemi docens

A járványtan plenáris gyakorlatok

 • A járványtan plenáris gyakorlatok során az egyes állatfajok fertőző betegségeinek elkülönítő kórjelzésével foglalkozunk. 
 • A plenáris gyakorlatokon való részvétel kötelező, bármilyen okból történt, akár igazolt hiányzás esetében is a gyakorlatot pótolni kell. A pótlás a félév végén tartott pótgyakorlat keretében szóbeli vagy írásbeli beszámoló formájában történik.
 • A plenáris gyakorlatokat 2 órás egységekben tartjuk az órarendben meghatározott időpontban a honlapon közzétett napokon.

Laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat

A Járványtan II. vizsga sikeres letételét követően a 11. félévben a hallgatók 2 hetes Laboratóriumi diagnosztikai gyakorlaton vesznek részt a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságán, a kar egyes tanszékein vagy külföldi diagnosztikai intézetekben. A gyakorlat során végzett munkát az intézetben a gyakorlatot vezető szakember igazolja és értékeli. A vizsgán a hallgatók előadás formájában foglalják össze tapasztalataikat.

Oktatási feltételek

Az előadásokat és a plenáris gyakorlatokat az órarendben megadott helyen és időpontban az egyetem valamelyik tantermében tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel és projektorral vetítjük. Egyes betegségeket videofilmen is bemutatunk. Az előző év előadásainak pdf formátumú diái, amelyekkel az órai jegyzetelést igyekszünk segíteni, a honlapról letölthetők.

Ajánlott irodalom

 • Aiello, S.E. (Ed. ch.): The Merck veterinary manual 11th Ed. Merck& Co. Inc. 2016
 • Divers, T. J., Peer, S. (Ed.) Rebhun’s diseases of dairy cattle 2nd Ed. Elsevier, 2008
 • Greene, C. E. (ed.): Infectious Diseases of the Dog and Cat. Saunders, 2012.
 • Gyles, C. L. - Prescott, J. F. - Songer, J. G. - Thoen, C. O. (ed.): Pathogenesis in Bacterial Infections in Animals. Ames: Wiley-Blackwell, 2010.
 • Sellon, D. C., Long, M. T. (ed.): Equine Infectious Diseases. Elsevier, 2nd Ed. 2013.
 • Swayne, D. E. (Ed.): Diseases of poultry 13th Ed. Wiley-Blackwell, 2013
 • Timoney, J. F. [et al.]: Hagan and Brunner's Microbiology and Infectious Diseases of Domestic Animals. 8th ed. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1988.
 • Varga J. - Tuboly S. - Mészáros J. (szerk.): Állatorvosi járványtan II. A háziállatok fertőző betegségei. Budapest: Mezőgazda K., 1999.
 • Zimmermann, J. J., Karriker, L. A., Ramirez, A., Kent, J., Schwartz, K. J., Stevenson, G. W. (eds.): Diseases of swine. 10th Ed. Wiley-Blackwell, 2012
 • A dokumentumtárban található előadásanyagok az előző tanévből származnak. Ezeket az órai jegyzetelés megkönnyítése céljából bocsátjuk a hallgatók rendelkezésére. A szemeszter utolsó két hetében a teljes félév előadásanyagait frissítjük az ideiekkel.