Kísérletek és felmérések statisztikai modellezése

Utolsó módosítás: 2018.02.08 11:52
KurzusKísérletek és felmérések statisztikai modellezése
NyelvMagyar
Jellegfakultatív C
Értékelésgyakorlati jegy
Év/félév3/2
Kredit2
Előadás15 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakállatorvos (magyar) biológia BSc biológia MSc PhD
TanszékBiomatematikai és Számítástechnikai Tanszék

A kurzus leírása

Biomatematika (állatorvosoknak) vagy a Biomatematika Biológusoknak II. (BSc) vagy a Biostatisztika (biológus MSc) tantárgyak folytatása.

A kurzuson szóba kerül, hogyan kell statisztikai szempontból helyesen megtervezni és kiértékelni klinikai kísérleteket, felméréseket. Az egyszerű párhuzamos elrendezésű (néhány kísérleti + egy kontroll csoport) kísérletektől az  összetettebb, ismételt méréses kísérletekig átnézzük a legfontosabb változatokat. Megismerjük a lineáris regresszió, varianciaanalízis (ANOVA) és kovarianciaanalízis (ANCOVA) használatát kísérletek és felmérések statisztikai kiértékelésére. Az alapvető módszerek mellett a tematikában betegségek kockázatának és gyakoriságának elemzésére alkalmas, általánosított lineáris modellek (GLM), valamint egyedenként több, megismételt mérés adatának feldolgozását is lehetővé tevő, ún. kevert modellek (GLMM) szerepelnek. Az elméleti alapok megismerése után a módszereket klinikai állatorvosi, biológiai, epidemiológiai adatokra alkalmazzuk az R program segítségével.

Helyszín: HEFOP 2 terem, N épület 3. em. Időpont: szerdánként 17:15-től 19:00-ig. 

Ajánlott irodalom:

Reiczigel-Harnos-Solymosi: Biostatisztika nem statisztikusoknak, Pars kft, 2007
Faraway J. J. Extending the Linear Model with R: Generalized Linear, Mixed Effects and Nonparametric Regression Models, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2004 and 2006.
Pinheiro J. C., Bates D. M. Mixed-Effects Models in S and S-PLUS, Springer, 2000.