Kutatástervezés - biológia BSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusKutatástervezés - biológia BSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév2/2
Kredit2+2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Szabó Péter

A tárgy célja diákjaink bevezetése a természettudományos kutatómunka általános módszereibe, biológiai vizsgálatok tervezésére fókuszálva. A kurzus során a diákok az konkrét biológiai esettanulmányokon - valamint saját diplomamunkájukon - keresztül végigkísérik a kutatómunka egyes lépéseit a kérdésfeltevéstől a hipotézistesztelésen, megfigyelések és kísérletek tervezésén át az eredményeik bemutatásáig.

TANANYAG
https://sites.google.com/site/kutatastervezes/home/bsc_2014_2015

Az óra előadásainak anyaga és kapcsolódó dokumentumai az alábbi helyen érhetők el:
https://sites.google.com/site/kutatastervezes/home/bsc_2014_2015

AJÁNLOTT IRODALOM

Ajánlott irodalom:

Andersson, Ö. (2012) Experiment!: Planning, Implementing and Interpreting.
Wiley.

GOTELLI, N.J. - ELLISON, A. M.: A Primer of Ecological Statistics.
Sunderland: Sinauer, 2004.


REICZIGEL J, Harnos A & SOLYMOS N 2007. Biostatisztika nem
statisztikusoknak. Pars Kft. Nagykovácsi, 2007.


CSERMELY P, GERGELY P, KOLTAY & TÓTH J. Kutatás és közlés a
természettudományokban. Osiris, Budapest, 1999.


Whitlock, W.C. and Schluter, D. (2008) The Analysis of Biological Data.
Roberts and Company Publishers.

HASZNÁLT SZOFTVEREK

Inkscape - https://inkscape.org
GIMP - www.gimp.org