Kutatástervezés és pályazatírás - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusKutatástervezés és pályazatírás - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy
Év/félév1/1
Kredit2
Előadás0 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

A tárgy célja hallgatóink bevezetése a természettudományos kutatómunka általános módszereibe, terepi és állatházi zoológiai vizsgálatok tervezésére és ilyen vizsgálatokhoz fókuszálva. A kurzus során a hallgatók az intézmény folyó kutatásainak példáin, önálló feladatként pedig saját diplomamunkájukon keresztül végigkísérik a kutatómunka egyes lépéseit a kérdésfeltevéstől a hipotézis tesztelésen, megfigyelések és kísérletek tervezésén át eredményeik bemutatásáig. A tematikát végigkísérik a pályázatírás szempontjai: mit hogyan kell bemutatni egy pályázat szakmai anyagában, költségterv, engedélyek, stb.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Reiczigel J, Harnos A & Solymos N 2007. Biostatisztika nem statisztikusoknak. Pars Kft. Nagykovácsi
Gotelli NJ & Ellison AM 2004. A primer of ecological statistics. Sinauer, Sunderland, Massachusetts, USA
Précsényi I. (szerk.) 1995. Kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
Martin P & Bateson P 1993. Measuring behaviour. Cambridge University Press, Cambridge
Csermely P, Gergely P, Koltay & Tóth J 1999. Kutatás és közlés a természettudományokban. Osiris, Budapest
Hailman JP & Strier KB 1997. Planning, proposing and presenting science effectively. Cambridge University Press, Cambridge
Briscoe MH 1996. Presenting scientific illustrations. Springer-Verlag, New York