Kutyák és macskák ultrahang-diagnosztikája

Utolsó módosítás: 2016.04.06 08:39
KurzusKutyák és macskák ultrahang-diagnosztikája
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév5/1
Kredit2
Előadás10 óra/félév
Gyakorlat4 óra/félév
Szakállatorvos (magyar)
TanszékBelgyógyászati Tanszék és Klinika

A kurzus leírása

(D)I.2.2. Fakultatív tantárgyak:

(D)I.2.2. Fakultatív tantárgy:

 

A tantárgy oktatásának helye, óraszáma, az ismeretek ellenőrzésének formája:

 

 

Félév

Témakör

Óraszám

(előadás/gyakorlat)

Az értékelés módja

(gyakorlati jegy, vizsga, szigorlat)

Kredit

10.

Kutyák és macskák ultrahang-diagnosztikája

12/2

vizsga

2

 

A tantárgy oktatásának rövid, címszavas tematikája (tantárgyanként maximum 10 sor)

Az ultrahang-diagnosztika fizikai alapjai, technikai háttere

Az ultrahangkészülékek és ultrahang-vizsgálati eljárások

Hasznos és zavaró műtermékek az ultrahang-diagnosztika során

A hasűri szervek ultrahangvizsgálata I.

A hasűri szervek ultrahangvizsgálata II.

A hasűri szervek ultrahangvizsgálata III.

A hasűri szervek ultrahangvizsgálata (kiscsoportos gyakorlat)

 

A tananyag elsajátításához ajánlott irodalom:

Hetyey Cs., Vörös K.: Állatorvosi Ultrahang-diagnosztika. Pannonia Print Budapest 2012.

Nyland, T.G. and Mattoon, J.S. (eds.). Small animal diagnostic ultrasound. 3rd ed. Philadelphia, WB Saunders. 2015.

Penninck, D., d’Anjou, M-A.: Atlas of small animal ultrasonography, 2nd ed., Wiley-Blackwell Ames, 2015.