Méhbiológia és méhészet - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusMéhbiológia és méhészet - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév1/1
Kredit2+1
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Sárospataki Miklós

A méhek csoportjának biológiai, rendszertani, ökológiai, természetvédelmi megismerése

kötelező irodalom:

Sárospataki Miklós: A méhészet biológiai alapjai. Egyetemi jegyzet, 2005, Szent István Egyetem, Gödöllő.

Sárospataki Miklós: Méhek biológiája, Egyetemi kurzus vázlatanyaga, kézirat

ajánlott:

Őrösi Pál Zoltán: Méhek között. 1968, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Michener, C.D.. (2007) The Bees of theWorld The Johns Hopkins University Press, Baltimore