Mikrobiális ökológia -biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusMikrobiális ökológia -biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév1/1
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

A tárgy bemutatja a mikroorganizmusok szerepét a bioszféra kialakulásában és fenntartásában, valamint a mikroorganizmusok és környezetük közötti kapcsolatok törvényszerűségeit. Egységes keretben foglalkozik a hagyományos levegő-, víz és talajmikrobiológiai ismeretekkel, azok alkalmazásaival az alábbi témakörök szerint: evolúció mikrobiológiai diverzitás, interakciók, mikróbák szerepe a biogeokémiai folyamatokban, szerves- és szervetlen szennyeződések és mikróbák kapcsolata, környezeti hatások, biológiai kontrol.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Szabó István Mihály: A bioszféra mikrobiológiája I-IV., Akadémiai Kiadó, 1995-1999.
Gruiz K.: Környezettoxikológia, Műegyetemi Kiadó, 2001.
Patrick JJembe: Environmental Microbiology , Science Publisher 2004