Mikrobiológia - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusMikrobiológia - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév2/1
Kredit2+2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

A mikroorganizmusok főbb csoportjainak általános bemutatása, élettani, morfológiai, fiziológiai jellemzőik leírása. Tevékenységük és szerepük a bioszférában. A mikroorganizmusok növekedésének és szaporodásának leírása. A mikrobák által termelt metabolitok jelentősége. Mikroorganizmusok jelentősége a talajban, a mezőgazdaságban, a környezetgazdálkodásban, az iparban és az egészségügyben. Mikrobák tenyésztése, kimutatása, diagnosztikai eljárások. Mikroorganizmusok társulásokban, patogén és szimbionta kapcsolatok. Mikroorganizmusok genetikája és ökológiája.
Kötelező és ajánlott irodalom:
Biró S., Hornok L., Kevei F., Kucsera J., Maráz A., Pesti M., Szűcs Gy., Vágvölgyi Cs. (2001): Általános Mikrobiológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 308 p.
Cappucino, J., Sherman, N. (2006): Microbiology: A Laboratory Manual. 7th edition. B. Cummings, New York, 544 p.
Madigan, M., Martinko, J. (2005): Brock Biology of Microorganisms. 11th edition. Prentice Hall International, London, 986 p.