Mikrobiológiai biotechnológia

Utolsó módosítás: 2017.02.08 09:22
KurzusMikrobiológiai biotechnológia
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév4/2
Kredit2
Előadás16 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakállatorvos (magyar) biológia BSc
TanszékJárványtani és Mikrobiológiai Tanszék

A kurzus leírása

A mikrobiológiai biotechnológiának, ennek a folyamatosan változó, fejlődő tárgynak az alapelveit, módszereit és a fejlődés várható irányait foglaljuk össze. A tárgy áttekintést nyújt a biotechnológiáról, génmanipulációkról, rekombináns technológiáról, restrikciós endonukleázokkal végzett vizsgálatokról, klónozásról, új vakcina és diagnosztikum előállítási eljárásokról, rámutatva ezek állatorvosi jelentőségére és gyakorlati alkalmazhatóságára.

Oktató: Bakonyi Tamás, Forgách Petra és meghívott előadók

A gyakorlatok rendje
Nincs gyakorlat

Oktatási feltételek
Az előadásokat a kar valamelyik tantermében tartjuk, az előadás vázlatát és a bemutatásra szánt képeket számítógéppel, projektorral, diavetítővel vetítjük. A hallgatók az előadások teljes anyagát a vizsga előtt elektronikus formában kézhez kapják.

Ajánlott irodalom
Bálint Miklós. Molekuláris biológia. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 2000