Molekuláris biológia-MSc

Utolsó módosítás: 2018.02.09 09:41
KurzusMolekuláris biológia-MSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév2/2
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Szabó Krisztián

résztvevő oktató: Dr. Vili Nóra

 

A félév során a hallgatók megismerkedhetnek a leggyakrabban használt molekuláris markerekkel, ezek öröklődésével, felhasználási lehetőségeivel, továbbá a genetikai változatosságot létrehozó és fenntartó folyamatokkal, a génexpresszió molekuláris és epigenetikus szabályozásával, egyes viselkedési formák genetikai hátterével és a daganatok kialakulásának okaiban érintett molekuláris folyamatokkal.

Ajánlott irodalom:
Darnell, J. et al. (1999): Molecular Cell Biology. 4th edition. Freemann and Co., New York, 1184 p.
Kreuzer, H. , Massey, A. (2007): Molecular Biology and Biotechnology. 3rd edition. Springer, 460 p.
Szeberényi József: Molekuláris sejtbiológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
Joanna R. Freeland, Stephen D. Petersen, Heather Kirk (2011): Molecular Ecology, 21nd edition, Wiley-Blackwell