Növényélettan (előadás)

Utolsó módosítás: 2017.09.10 10:23
KurzusNövényélettan (előadás)
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév2/1
Kredit2+2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékNövénytani Tanszék

A kurzus leírása

Felelős tanár: Dr. Péli Evelin Ramóna (Peli.Evelin.Ramona@univet.hu)

Előtanulmányi követelmények: Növényszervezettan, Növényrendszertan, Kémia, Biokémia

Előadások és gyakorlatok helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u.50. 1/6.

A növényi sejtbiológia, fotoszintézis, légzés, vízgazdálkodás, ásványi táplálkozás, anyagfelvétel, anyagszállítás és stressz-élettan, továbbá a legalapvetőbb növekedés és fejlődésélettani ismeretek bemutatása

Az előadásokon először bemutatjuk a növényélettan rövid történetét, majd e tudomány speciális módszereit. Ezt követi a legfontosabb élettani folyamatok ismertetése, melyek között az első a vízfelvétel és a vízleadás élettana, amit az anyagfelvétel kérdéseinek tárgyalása követ, általában, különös tekintettel a növények ionfelvételének kettős folyamatára. Részletesen tárgyaljuk a makro- és mikroelemek élettani jelentőségét, külön kitérve a főként toxikus hatású elemekre (Pb, Hg, Cd, stb.), illetve az elemek ciklusára az ökoszisztémában. Az ásványi elemek kapcsán tárgyaljuk a Liebig és a Mitscherlich törvényt. Az autotrof növények anyagcseréjének központi folyamatát, a fotoszintézist a szükséges feltételek (fény, pigmentek, kloroplasztisz) felvázolásával kezdjük, majd a két fő szakaszt (fény- és sötétszakasz) ismertetjük, végül a fotoszintézisre ható ökológiai tényezők (fény, hőmérséklet, széndioxid, víz, tápanyagok) szerepét vizsgáljuk. A növényi légzés tárgyalásakor a fő hangsúlyt nem a biokémiai, univerzális folyamatokra (glikolízis, citrát-kör, elektrontranszport), hanem a csak növényekre jellemző, speciális sajátságok (csíranövény-légzés, klimakterikus-, sebzési-, parazitogén-, cianidrezisztens légzés, végoxidázok) tárgyalására helyezzük. A nitrogén-anyagcsere összefoglalása főleg a szimbiotikus nitrogén kötés, a nitrát-redukció, a nitrifikáció és a denitrifikáció jellemzését jelenti. A növekedés és fejlődés élettana során jellemezzük a növekedési folyamatokat, szabályozásuk főbb lehetőségeit, ahol kitüntett szerepet kap a növényi hormonok rendszere (auxinok, citokininek, gibberellinek, abszcizinsav, etilén), illetve a gyakran használt hormonhatású vegyületek. Ezt követően tárgyaljuk a fejlődés szakaszait, illetve e szakaszok szabályozásának lehetőségeit.
 

Kötelező irodalom:

Láng Ferenc: Növényélettan - A növényi anyagcsere I.-II., ELTE Eötvös Kiadó, 2008, ISBN: 963 463 567 9

Tuba Zoltán.: Növényélettani gyakorlati jegyzet. Gödöllő: SZIE Egyetemi Kiadó, 2002

ajánlott: Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger: Plant Physiology, Sinauer Associates, Inc. Publisher, 2012, ISBN: 978-0-87893-866-7

Ajánlott irodalom:

Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger: Plant Physiology, Sinauer Associates, Inc. Publisher, 2012, ISBN: 978-0-87893-866-7