Növényföldrajz és társulástan

Utolsó módosítás: 2018.03.29 22:58
KurzusNövényföldrajz és társulástan
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév5/8
Kredit2
Előadás28 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékNövénytani Tanszék

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Péli Evelin (Peli.Evelin.Ramona@univet.hu)

Oktatók: Dr. Cserhalmi Dániel, Dr. Házi Judit, Kutszegi Gergely

Előtanulmányi követelmények: Növényrendszertan 1-2

 

A tárgy során a hallgatók megismerhetik a növény fajok, és növényzeti típusok térbeli elfordulását és elterjedését. Röviden ismertetésre kerülnek a Föld vegetációs zónái külön hangsúllyal a mérsékelt övi vegetáció, valamint Magyarország növényföldrajzi beosztása. A félév második fele a növények magasabb szerveződései szintjeit tárgyalja, így a társulások rendszerét, felépítését, azok jellemzését és értékelését, valamint ismerteti a hazai legfontosabb társulásokat is.

Szakirodalom

Kötelező: Előadások anyaga

Ajánlott: 

Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika III – Nemzeti tankönyvkiadó

Hortobágyi-Simon: Növényföldrajz, társulástan, ökológia. Tankönyvkiadó, 1981. Budapest