Növényökofiziológia - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusNövényökofiziológia - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév2/2
Kredit2+1
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat15 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

Autökofiziológia. Egyed- versus állományfiziológiai viselkedés. Populáció-fiziológia. Populációegyüttesek fiziológiája. Szünfiziológia: a növényközösségek egészének fiziológiai működése. Növények közötti interakciók fiziológiája. Az ökológiai niche fiziológiája. A szukcesszió és degradáció fiziológiája. Társulások diverzitása, produkciója, fiziológiája közötti összefüggések és ezek kapcsolata a ?forrásokkal?. Növényközösségek fiziológiai folymatainak térbeli léptékfüggése. A működés-fiziológiai szimultáneizmus. Fátlan növénytársulások fiziológiai működése. Fás növénytársulások fiziológiai működése. Az egyes éghajlati övek és fő vegetációtípusok fiziognómiai és fiziológiai sajátosságai. Növénytársulások sugárzásmérlege és hőgazdálkodása. Növénytársulások ásványianyag forgalma és mérlege. Növénytársulások szénmérlege. Növénytársulások vízviszonyai és vízmérlege. Társulásfiziológiai típusok. Társulásfiziológiai modellek.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Tuba, Z. (2007): Bevezetés a növényökofiziológiába. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetem, Gödöllő (szerkesztés alatt)
Tuba, Z. Bevezetés a funkcionális növényökológiába. In: Tuba, Z. - Szerdahelyi, T., - Engloner, A., - Nagy, J. (eds.): Bevezetés a növénytanba, algológiába,gombatanba és a funkcionális növényökológiába, Botanika III.kötet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. 720, (megjelenés várható ideje 2007. novembere)
Tuba, Z., - Szerdahelyi, T., - Engloner, A., - Nagy, J.: Bevezetés a növénytanba, algológiába,gombatanba és a funkcionális növényökológiába, Botanika I-III., Nemzeti Tankönyv Kiadó, Budapest, p. 720, (megjelenés várható ideje 2007. novembere)
Tuba, Z.: Növényi produkcióökológia. Egyetemi jegyzet (szerkesztés alatt, megjelenés 2008 tavasza)
Tuba, Z. (1996): A vízi környezet (tartós víztöbblet, elárasztás és oxigénhiány) kiváltotta stressz hatása és tolerálása magasabbrendű növényekben In: Balogh, Á. (szerk.) Környezeti Biokémia. Studium Kiadó, 222-247.
Tuba, Z. (1996): A mohák, mint a környezet nehézfém terhelésének jelzői és mérői. In: Balogh, Á. (szerk.) Környezeti Biokémia. Studium Kiadó, 248-262.
Tuba, Z. (2007): Bevezetés a növényélettanba. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetem, Gödöllő (1991-től évenkénti kiadás)