Növényökológia 1. - biológia BSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusNövényökológia 1. - biológia BSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév3/1
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Nagy Zoltán

Növényi életformák és élet-történet. Növénytársulások struktúrája. Tér- és idômintázatok. A szukcesszió, primer és szekunder szukcesszió. Populációdinamika. Szigetbiogeográfia. Növényi stratégiák. Az ökológiai niche: struktúra és funkció. A növényökofiziológiai folyamatok és a környezeti tényezők kapcsolatai: a sugárzás, hőmérséklet, víz, éghajlat, légkör és talaj, mint környezeti tényezők. Növényi produkció. Ökofiziológiai adaptáció és tolerancia. Elemek biogeokémiai ciklusai. 

Kötelező irodalom: Tuba Z.,. Engloner A., Szerdahelyi T., Nagy J. (2007): Botanika III