Növényrendszertan 1.

Utolsó módosítás: 2017.09.01 10:06
KurzusNövényrendszertan 1.
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév1/1
Kredit2+2
Előadás28 óra/félév
Gyakorlat28 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékNövénytani Tanszék

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Házi Judit (Hazi.Judit@univet.hu)

Résztvevő oktató(k): Dr. Cserhalmi Dániel, Dr. Péli Evelin, Kutszegi Gergely

Előadások/gyakorlatok helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u.50. 1/6.

A tantárgy képzési célja: A tantárgy a leszármazási (filogenetikai) viszonyokon alapuló növény- és gombarendszertani ismeretekbe nyújt betekintést. Az előadások során kitérünk a taxonómia rövid történetére és főbb problémáira. A világ legjelentősebb növény- és gombataxonjainak bemutatását gomba- és zuzmófajok ismertetésével kezdjük, majd az algák, a kékalgák, a mohák, a harasztok, végül a nyitva- és a zárvatermők ismertetésével zárjuk. Az előadásokon elhangzott, főleg elméleti ismereteket, inkább a hazai fajokra fókuszáló, az előadások tananyagához időben és témában is igazított (fajfelismerési) gyakorlatok egészítik ki.
 

Kötelező és ajánlott irodalom az elmélethez:

Előadások anyaga

Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika II, III – Nemzeti tankönyvkiadó

EnglonerA., Penksza K., Szerdahelyi T. (2001): A hajtásos növények ismerete. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest

Podani J. (2003): A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Hortobágyi T. (1979): Növényrendszertan

 

Kötelező és ajánlott irodalom a gyakorlathoz:

Gyakorlatok anyaga

Tuba, Szerdahelyi, Engloner, Nagy – Botanika II, III – Nemzeti tankönyvkiadó

Borhidi A. (1995): A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest