Növényrendszertan 1.

Utolsó módosítás: 2017.04.27 09:44
KurzusNövényrendszertan 1.
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév1/2
Kredit2+2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékNövénytani Tanszék

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Házi Judit (Hazi.Judit@univet.hu)

Oktató: Dr. Nagy János

Előadások/gyakorlatok helyszínei: 1077. Bp. Rottenbiller u.50. 1/6.

A tárgy a legmodernebb evolúciós vizsgálatokon alapuló növényrendszertani ismereteket nyújtja. Különösen nagy hangsúlyt fektet a fajismeretre. Az előadások során a rendszerezéstan rövid története, problémái és a paleobotanikai témakörök után kezdődik a Plante regnum taxonjainak részletes tárgyalása. Ennek során a hat eukaryota algatörzs mellett a kékalgák bemutatására is sor kerül. Ezt követi az Embryophyták taxonjainak részletes, hierarchikus tárgyalása. Az adott taxonok bemutatása azok evolúciós-taxonómiai- és gazdasági - természetvédelmi súlyához mérten történik, különös tekintettel a hazai vonatkozásokra. A gyakorlatok célja a hazai természetes flóra és a legfontosabb gazdasági növények megismertetése az előadások menetének megfelelően. A tárgy elméleti és gyakorlati foglalkozásait nyári terepgyakorlat egészíti ki.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Tuba et al. (eds): Botanika II, Tuba et al. (eds). Botanika III.

http://www.mobot.org/mobot/research/apweb/


Tuba Z. (szerk.) (200?) Funkcionális növénytan. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest.
EnglonerA., Penksza K., Szerdahelyi T. (2001): A hajtásos növények ismerete. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest
Podani J. (2003): A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
Borhidi A. (1995): A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. Egyetemi tankönyv, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest
Dános B. (2002): Farmakobotanika, Argumentum Kiadó, Budapest.
Hortobágyi T. (1979): Növényrendszertan