Ökológia alapjai - biológia BSc

Utolsó módosítás: 2017.05.11 08:34
KurzusÖkológia alapjai - biológia BSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév2/2
Kredit2+2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékÖkológiai Tanszék

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Hornung Erzsébet

A tantárgy oktatásának célja az ökológiai alapismeretek megteremtése. A tudománytörténeti bevezetés, az ökológia fogalma, az ökológia - szünfenobiológia viszonyának tisztázása után tárgyalásra kerül az általános indikációs elv, az ökológia centrális hipotézise. A szupraindividuális organizációs szintek sajátosságai és hierarchiája. A populációra potenciálisan ható környezeti tényezők (szinguláris, multiplurális környezeti elv, niche elmélet), a populációk szabályozását. A populációk belső mechanizmusai: az intraspecifikus kompetíció, a társas kölcsönhatások szerepe a populációk mintázatának kialakításában. A gyakorlatok: az előadás tematikája szerinti témák részletesebb, szeminárium jellegű megbeszélése kiadott cikkek alapján; az adott téma mérési, számítási eljárásainak elsajátítása.

Kötelező irodalom:

Gallé L.: A szupraindividuális biológia alapjai: populációk és közösségek ökológiája; JATE Press, Szeged, 2013.

Magyar nyelvű ajánlott irodalom:

Pásztor E. és Oborny B. (szerk.) (2007): Ökológia Nemzeti Tankönyvkiadó

Majer J. (2003): Bevezetés az ökológiába. Dialóg Campus Kiadó, Budapest.

Szentesi Á és Török J (1997): Állatökológia. ELTE jegyzet, Budapest.

Hortobágyi T, és Simon T.(szerk.) (1991): Növényföldrajz, társulástan, és ökológia. Tankönyvkiadó, Budapest.

Juhász-Nagy P. (1984): Beszélgetések az ökológiáról. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

 

Angol nyelvű ajánlott irodalom:

Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R. (1996): Ecology, Blackwell, Oxford.

Stiling, P. D. (1996): Ecology: Theories and Applications. Prentice, New Jersey.

Townsend, C. R. Begon, M., Harper, J. L., (2003): Essentials of Ecology, Blackwell, Oxford.