Ökológiai terepmódszerek - biológia BSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusÖkológiai terepmódszerek - biológia BSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév3/1
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Szabó Péter

Az elméleti konzultációk során áttekintjük a legfontosabb ökológiai vizsgálati módszerek elvi alapjait.

Az óra előadásainak anyaga és kapcsolódó információi (vizsgainformációk, tematika) az alábbi helyen érhetők el:
https://sites.google.com/site/okologiaiterepmodszerek/home/2015_2016