Ökotoxikológia - biológia BSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusÖkotoxikológia - biológia BSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév3/1
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Nagy Péter

A környezetszennyező anyagokkal kapcsolatos problémák jelentősége egyre nő és ez a trend a jövőben is -sajnálatos módon- tovább növekszik. Éppen ezért egyre nagyobb jelentőségű az elméleti, ökológiai alapozás a környezetszennyezési jelenségek, problémák megértése szempontjából. A szupraindividuális rendszerek struktúrális és funkcionális tulajdonságainak ismeretéből indulunk ki az ökotoxikológiai jelenségek bemutatása során. Nem a szennyező anyagok szerinti csoportosítást követjük, mint ezt hagyományosan teszik, hanem a különböző élőhelyek (víz, talaj, mezőgazdasági területek) ökotoxikológiai problémáira koncentrálunk. Külön hangsúlyt helyezünk arra, hogy a hallgatók a gyakorlati eljárásokkal alaposan megismerkedjenek.


Kötelező irodalom:

Walker C.H., Hopkin S.P., Silby R.M., Peakall D.B. (2001): Principles of ecotoxicology. Taylor & Francis. London.

Ajánlott: Darvas B. (2000): Virágot Oikosnak. L’Harmattan Kiadó, Budapest.