Részletes taxonómia - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusRészletes taxonómia - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév1/2
Kredit2+2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: szakirányfelelős
Javasolt félév: 2
Félévi óraszám: 30+30

A tárgy előadásain -építve az alapozó tantárgyakra- egy-egy állatcsoport morfológiai, elterjedési, főbb fenobiológiai jellemzőit tanulmányozzuk. A cél a kiválasztott taxon minél komplexebb megismerése, a hazai fajok bemutatása. A morfológiai tulajdonságok mellett a taxon szaporodásbiológiáját, az egyes ökológiai és viselkedésbiológiai tulajdonságait is részletezzük. A kurzus célja továbbá, hogy a hallgatók alapos gyakorlati ismereteket szerezzenek a fajfelismerésben, a vizsgált fajok magyarországi elterjedésében, természetvédelmi vonatkozásaiban. Részletes tematikák állnak rendelkezésre Nematológia, Malakológia, Arachnológia, Általános halbiológia és rendszertan, herpetológia, Ornithologia és mammologia témakörökben.

Ajánlott és kötelező irodalom:
Az adott taxonra vonatkozó határozókönyvek, cikkek, egyéb szakirodalmak.