Rovarökológia - biológus MSc

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusRovarökológia - biológus MSc
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév1/1
Kredit1+2
Előadás15 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfelelős: Dr. Seres Anikó

Kötelező irodalom: Nyomtatott és elektronikus segédanyagok (handout), amiket az tárgyfelelős ad ki.

Ajánlott:

Bakonyi G. (szerk.)(2003): Állattan c. könyv, Mezőgazda Kiadó, Budapest

Pásztor Erzsébet; Oborny Beáta (szerk.) (2007): Ökológia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Szentesi Á., Török J. (1997): Állatökológia, egyetemi jegyzet Kovásznai Kiadó., Bp.

Kozár F., Samu F., Jermy T. (1992): Az állatok populációdinamikája, Akadémiai Kiadó, Bp.

Gallé László (2013) A szupraindividuális biológia alapjai: populációk és közösségek ökológiája