Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Immunológia alapjai (Biológia BSc)

Immunológia alapjai (Biológia BSc)

Nyelv
Hungarian
Jelleg
kötelező
Értékelés
vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
3
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Documents
Documents
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Biológia BSc

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Lőrincz Márta

Előtanulmányi követelmény: Bevezetés a biológiába

A tantárgy képzési célja: Immunológia alapismereteinek elsajátítása

Ajánlott irodalom:
Erdei Anna – Sármay Gabriella – Prechl József: Immunológia. 4. átdolg. kiad. Medicina, 2012.

 

Előadások tematikája

Immunológia alapjai tantárgy tematikája_2017/2018.

 

 1. Alapfogalmak, az immunrendszer működéséről általában, az immunrendszer működésében szerepet játszó sejtek .
 2. Az immunrendszer szövetei és szervei.
 3. Az antigének jellemzői.
 4. A nem specifikus védelmi rendszer és a veleszületett immunrendszer szerepe.
 5. Az ellenanyagok és B sejt receptor képződés genetikai hátere.
 6. Antigénspecifikus humorális immunválasz.
 7. Antigénspecifikus celluláris immunválasz.
 8. Az immunválasz effektor mechanizmusai.
 9. Az immunrendszer szabályozása.
 10. Az immunrendszer törzsfejlődése.
 11. Az immunológia gyakorlati szerepe 1. (Patogénekkel szembeni védelem, magzati, újszülött kori és colostrális védelem.)
 12. Az immunológia gyakorlati szerepe 2. (Aktív és passzív immunizálás, túlérzékenységi reakciók, autoimmunitás.)
 13. Laboratóriumi diagnosztikai módszerek.
 14. Konzultáció

Értékelés leírása

A számonkérés feltétele, típusa és módja: részvétel az előadásokon, vizsga (kollokvium, írásbeli)

Az értékelés rendszere:

jeles: 90%

jó: 80%

közepes: 70%

elégséges: 60%