Standardansicht
Kontakt Benutzername

WatchMe

Egyetemi elitképzés szaktudásának elektronikus értékelése a munkahelyi elvárások figyelembevételével
„Nézd, mit tudok!“

Angol cím: Workplace-based e-Assessment Technology for
Competency-based Higher Multi-professional Education
A projekt rövidítése: WATCHME
A projekt száma: FP7-ICT-2013-11-619349
A projekt időtartama: 2014. március 1. – 2017. február 28. (36 hónap)
Holnap: www.project-watchme.eu

Az egyetem befejezésekor kikerülő, végzett állatorvosoknak meg kell felelniük a munkahely és a társadalom elvárásainak. A diploma kézhezvétele után számos szakmai tevékenységet önállóan és rutinszerűen kell a friss állatorvosnak végeznie. Ahhoz, hogy az állatorvosi képzés minőségét folyamatosan növelni tudjuk elengedhetetlen az állatorvosi kar és a praktizáló állatorvosok közötti együttműködés. A projekt a lehetséges munkahelyek bevonásával vizsgálja a hallgatók elvárt szaktudását és az kívánatos ismeretek körét.

Az első fázisban a három választott szakterület (orvosi, állatorvosi és tanárképzés) egy-egy szakirányát kompetenciák és „igazolt szakmai jártasságok“ (entrustable professional activity, EPA) mentén rendszerezzük, hogy az adott képzésben résztvevő hallgatók fejlődését objektíven értékelni tudjuk a megadott szempontok alapján.

Az EPA magyar fordításban talán az „igazolt szakmai jártasság“-nak, illetve másként validált vagy engedélyezett szakmai tevékenységnek felel meg, és tulajdonképpen egy olyan szakmai feladatsort értünk alatta, amelynek elvégzését a klinikai oktató/gyakorlati képzést vezető állatorvos egy meghatározott tudásszinten a hallgatóra bízhatja.

Az egyes EPÁ-khoz a feladatkör leírásán túl hozzátartozik a vonatkozó kompetenciaterület meghatározása, valamint azoknak az ismereteknek és a készségeknek a leírása, amelyek szükségesek a szóban forgó EPA teljesítéséhez.

Az oktató/illetve munkahely az alábbi kategóriák szerint sorolhatja be az EPÁ-kat.

 • A hallgató kizárólag a feladat megfigyelésére alkalmas.
 • A hallgató képes közvetlen felügyelet alatt elvégezni a beavatkozást (pl. sebvarrás), miután módja volt megfigyelni a munkafolyamat részleteit. (A felügyelő oktató szükség esetén be tud avatkozni vagy átveheti a műveletet.)
 • Képes önállóan végrehajtani a feladatot, de a felügyelő oktató jelen van és esetenként szóbeli instrukciókkal szolgálhat.
 • Felügyelő oktató nincs jelen, de segítségül hívható. Erre példa az (éjszakai) ügyelet, melynek során sürgősségi esetekben a szakorvos értesíthető. Amennyiben azonban különleges ellátást igénylő esetek nem lépnek fel, az ügyeletes az ügyelet végén számol be a történtekről.
 • A hallgató teljesen önállóan dolgozik.

Értelemszerűen az egyes EPÁ-khoz rendelhető jártassági szintek attól függően változhatnak, hogy a munkát végző személy a mesterképzés hányadik évében jár. Mára az EPÁ-k a korszerű állategészségügyi és orvosi képzés szerves részeivé váltak.

A projekt második fázisában az elvégzendő igazolt szakmai jártasságokat e-portfólióba ültetjük, hogy a hallgatók fejlődésének adatait, illetve azok elemzését elektronikusan lehessen végezni és minden résztvevőről adatokat lehessen gyűjteni, ami rendszer küszöbértékét beállítja.

Több európai és hazai intézményben használnak elektronikus portfóliót a hallgatók fejlődésének nyomon követésére. Az e-portfólióban egy helyen találhatók a hallgató szaktudásának bizonyítékai, az általános előmenetele, esetleges hiányosságai és a lehetséges fejlődés iránya, azonban a hallgató nem kap azonnali, dinamikus visszajelzést a haladásáról. A gyűjtött értékelési adatok azonnali felhasználásával elősegíthető lenne egy rugalmas adaptáció és gyors visszajelzés a hallgató további hatékony képzésének és jutalmazásának, motiválásának érdekében. A projekt során a tanulási analitika aktuális technológiai eszközeit felhasználva létrehozunk egy személyre szabott tanulási és támogató tanítási felületet, amely a munkahelyi elvárások és visszajelzések figyelembevételével segíti és motiválja a hallgatót a szaktudás elsajátításában.

harmadik fázisban olyan új visszajelzési rendszereket állítunk be az e-portfólióba, amivel a hallgató azonnali visszajelzést kap az oktatótól (just-in-time feedback, JIT), továbbá az eredményeit képi vagy más látásközpontú formában, akár a többi társával összehasonlítva láthatja (visualisation, VIZ). Ezt a célt egy rugalmas e-portfólió rendszer kifejlesztésével, gyakorlatba ültetésével és értékelésével kívánjuk elérni, amely rendszer használja a tanulási analitikát és a hallgatói modelleket, hogy adat és modell alapú visszajelzést adjon egy kijelzőn keresztül.

A projekt – több részkísérlet mellett – azt vizsgálja, hogy az azonnali visszajelzés, illetve a vizuális értékelés jobban motiválja-e a hallgatót tudásának fejlesztésére, mint a hagyományos értékelési rendszerek.

A projektben 12 partner vesz részt Európa országaiból és az Egyesült Államokból.

 • Partner 1 – Utrecht Egyetem, Orvosi és Állatorvosi Kar (Utrecht, Hollandia)
 • Partner 2 – Jayway (Dánia)
 • Partner 3 – Mateum BV (Maastricht, Hollandia)
 • Partner 4 – NETROM Software SRL (Románia)
 • Partner 5 – Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar (Budapest, Magyarország)
 • Partner 6 – Tartu Egyetem (Észtország)
 • Partner 7 – Charité Egyetemi Kórház (Berlin, Németország)
 • Partner 8 – Maastricht Egyetem (Maastricht, Hollandia)
 • Partner 9 – Utrechti Egyetemi Kórház (Utrecht, Hollandia)
 • Partner 10 – Reading Egyetem (Egyesült Királyság)
 • Partner 11 – Kalifornia Egyetem (Amerikai Egyesült Államok)
 • Partner 12 – Állatorvostudományi Egyetem (Budapest, Magyarország)

A projekt vezetője: Dr. Bartha Tibor, nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes

Résztvevők: Dr. Mándoki Míra

Projekt-értekezletek:

 • A 2. munkacsomag előkészítő megbeszélése (2014. január 25, Amsterdam)
 • Projekt-kezdő értekezlet (2014. március 21-22, Utrecht)
 • Első vezetőségi értekezlet (2014. szeptember 12, Berlin)
 • A 6. munkacsoport kezdőértekezlete (2014. november 28, Amsterdam)
 • Konzorciumi közgyűlés (2015. április 23-24, Luxemburg)
 • Helyszíni szemle (2015. július 1-10., Chantal Duijn, UUV)
 • Második vezetőségi értekezlet (2015. augusztus 29, Limassol, Ciprus)
 • VIZ workshop (2015. október 30, Utrecht, Hollandia)
 • Konzorciumi közgyűlés (2016. április 17-18, Luxemburg)
 • Partnerlátogatás (2016. június 24-30., Chantal Duijn, UU-FVM)
 • Harmadik vezetőségi értekezlet (2016. szeptember 22-23, Budapest, Hungary)
 • Konzorciumi közgyűlés (2017. február 26-27, Luxemburg)

A projekt angol nyelvű szórólapját itt tekintheti meg.