Standardansicht
Kontakt Benutzername

Abteilung für Labortierkunde und Tiersucht

Telefon
+361 478 4250
Apparat
+361 478 4100 / 8631
Fax
+361 478 4250
Lehrstuhlleiter
Fodor Kinga
Adresse
1078 Budapest István u. 2.
Postanschrift
1400 Budapest Pf. 2
Ort
FOGADÓÓRA CONSULTING HOURS KONSULTATIONSZEIT von

Geschichte

ELŐZMÉNYEK. 1987-ben Dr. Fekete Sándor György, Vetési Ferenc professzor, oktatási rektorhelyettes támogatásával kidolgozta a tanmenetét és elindított egy fakultatív tárgyat ?Kísérlettervezés? címmel, 15 óra félévenkénti óraszámmal. A tantárgy nemcsak kísérlettervezéssel foglalkozott, hanem bioetikával, illetve a tudományos közlemények megírásának kérdéseivel is. A tárgy írásbeli vizsgával zárult. 1991-ben a tantárgy kibővített változata (?Laborállat-tudomány és kísérlettervezés?) 30 órában kötelezővé vált az Állatorvos-tudományi Egyetem Budapest PhD-hallgatói számára. A vizsga magába foglalta egy korábban kiosztott tudományos közlemény plenáris, szóbeli elemzését is. 1996-ban egy (minimálisan) 80 órás, 2 hetes blokkosított tanfolyamot szerveztek az Utrecht-i Egyetem Laborállat-tudományi Tanszékével közösen, illetve irányításuk mellett (Prof. Van Zutphen, Harry Blom és Eva Baumann előadásával). A holland partner jelentős mennyiségű különféle tananyagokat (fóliák, videók, tankönyvek) bocsátott rendelkezésünkre.

1997 őszén Brüsszelben Fekete professzor egy ICLAS/FELASA workshop keretében előterjesztette a tantervet, amelyet általánosan elfogadtak. Ettől kezdve az Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet szervezésében, Fekete Sándor György professzor teljes felelősségével, 80 órás, kéthetes blokkosított tanfolyamokat szerveznek magyar és angol nyelven, évente egy vagy két alkalommal, 20-40 fő részvételével. 1998-ban és 2000-ben az angol nyelvű tanfolyamra külföldi hallgatók is érkeztek, pl. Szlovákia, Románia, Szerbia, Bosznia és Horvátország intézményeiből. A tanmenetét az Utrecht-i Egyetem ellenőrzi, és az mindenben megfelel a FELASA előírásoknak.

2004-ben Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, ezáltal a 86/609 sz. EGK irányelv, (illetve mai változata, a 2010/63/EU irányelve, a tudományos célokra fölhasznált állatok védelméről) kötelező érvényűvé vált. A tanfolyam elvégzése kötelező (?A?-tárgy) az állatorvos PhD-hallgatóknak, díjmentes az egyéb orvosi és biológiai tudományterületen működő egyetemek PhD-hallgatóinak és nyitott, de díjköteles a tudományterület biológiai jellegű alapdiplomával már rendelkező szakemberei részére. A tárgy neve 2007-ben, az állatvédelmi kérdések fontosságát hangsúlyozandó, ?Laborállat-tudomány és állatvédelem?-re változott, de továbbra is kielégíti a FELASA kísérletirányítoknak előírt (C-szintű) bizonyítvány követelményeit. A vizsga 4 részből áll: egy feleleletválogatásos írásos teszt, egy kísérleti terv kidolgozása és szóbeli megvédése, egy tudományos szakcikk elemzése laborállat-tudományi és kísérletelrendezési szempontból és egy bioetikai esszé írása a követelmény. Az ÁOTK Továbbképpzési és Tudományszervezési Osztálya a mindenkori illetékes dékánhelyettes és a tantárgyfelelős, Fekete professzor aláírásával kétnyelvű (magyar és angol) bizonyítványt ad ki. Nemzetközi síkon bilaterális megeggyezés alapján lehetséges a bizonyítvány kölcsönös elismerése.

2005-ben az MTA Állatkísérleti Osztályközi Tudományos Bizottsága javaslatára a fenti tanfolyamot Magyarországra nézve elégségesnek és kötelezőnek ismeri el minden állatkísérletet irányító biológiai szakember számára.

2006-tól a Debreceni Egyetem Munkahelyi Állatkísérleti Bizottsága (DEMÁB) Furka István professzor vezetésével és a Kísérleti Sebészeti Tanszék, Mikó Irén professzorasszony irányításával bekapcsolódott a munkába, s az Állatorvos-tudományi Karral együttműködve, Fekete professzor szakmai irányításával kihelyezett 80-órás, C-típusú tanfolyamokat szervez a két Debreceni Egyetem PhD-s hallgatóinak és érintett szakembereinek. A budapestihez képest csak a technikai lebonyolítás különbözik, nem egy blokkban 2 hét, hanem heti félnapos előadásokkal szervezik meg a kurzusokat. Az angol és magyar bizonyítványt az ÁOTK (Prof. Dr. Fekete Sándor György, DSc) és a DEMÁB vezetője (Prof. Dr. Furka István, Dsc) írja alá.

A 80-órás PhD-tárgy és C-szintű FELASA-ekvivalens ku