Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

A félév elfogadása

Az Állatorvosi biokémia 1. tanulmányi követelményei:

A félév elfogadásának (a félévvégi aláírás megszerzésének) feltételei:

  • A tantermi előadások rendszeres látogatása, a félév során max. 3 igazolatlan hiányzás.
  • A félév során minden gyakorlat eredményes teljesítése.
  • A gyakorlatokon megszerezhető összpontszám legalább 60%-ának megszerzése.
  • A félév során írt zárthelyi dolgozaton (ZH), pótzárthelyi dolgozaton (pót ZH) vagy félévvégi pótbeszámolón a maximálisan megszerezhető összpontszám legalább 60%-ának megszerzése.

Ha a hallgató amiatt nem kap félévvégi aláírást, mert a ZH-n vagy annak bármely pótlási lehetősége során nem éri el a maximálisan megszerezhető összpontszám legalább 60%-át, de sikeresen teljesít minden gyakorlatot, és megszerzi a gyakorlatokon elérhető összpontszám legalább 60%-át, a tantárgy újbóli felvétele során a gyakorlatokat nem kell megismételnie. Ehhez hasonlóan, amennyiben a hallgató a gyakorlati követelményeknek nem tesz eleget, de a ZH-t (vagy pót ZH-t, félévvégi pótbeszámolót) sikeresen megírja, újbóli tárgyfelvétel esetén csak a gyakorlatokat kell megismételnie.

Az Állatorvosi biokémia 2. tanulmányi követelményei:

A félév elfogadásának (a félévvégi aláírás megszerzésének) feltételei:

  • A tantermi előadások rendszeres látogatása, a félév során max. 3 igazolatlan hiányzás.
  • A félév során minden gyakorlat eredményes teljesítése.
  • A gyakorlatokon megszerezhető összpontszám (25 pont) legalább 60%-ának (15 pont) megszerzése.
  • A félév során írt zárthelyi dolgozaton (ZH), pótzárthelyi dolgozaton (pót ZH) vagy félévvégi pótbeszámolón a maximálisan megszerezhető összpontszám (30 pont) legalább 60%-ának (18 pont) megszerzése.

Ha a hallgató amiatt nem kap félévvégi aláírást, mert a ZH-n vagy annak bármely pótlási lehetősége során nem éri el a maximálisan megszerezhető összpontszám (30 pont) legalább 60%-át (18 pont), de sikeresen teljesít minden gyakorlatot, és megszerzi a gyakorlatokon elérhető összpontszám (25 pont) legalább 60%-át (15 pont), a tantárgy újbóli felvétele során a gyakorlatokat nem kell megismételnie. Ehhez hasonlóan, amennyiben a hallgató a gyakorlati követelményeknek nem tesz eleget, de a ZH-t (vagy pót ZH-t, félévvégi pótbeszámolót) sikeresen megírja, újbóli tárgyfelvétel esetén csak a gyakorlatokat kell megismételnie.

A 2. félév végi érdemjegy kialakításának módja:

A tantárgy az Állatorvosi biokémia 2. félévének sikeres teljesítését követően kollokviummal zárul (6 kredit értékben), a vizsgára bocsátás feltétele az Állatorvosi biokémia 2. félévvégi aláírás megszerzése.