Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Gyakorlatok

A gyakorlatokkal kapcsolatos általános tudnivalók:

A gyakorlatok a Tanulmányi Osztály által kialakított csoportbeosztás alapján (max. 18 fő), az órarendben feltüntetett időpontban pontosan kezdődnek. A későn érkezők technikai okok miatt nem vehetnek részt a gyakorlaton. A gyakorlatok időtartama: 3 x 45 perc = 2 óra 15 perc.

A gyakorlatot az Élettani és Biokémiai Tanszék első emeletén lévő hallgatói laboratóriumban tartjuk.

Minden hallgatónak magával kell hoznia:

  • az aktuális gyakorlat anyagát tartalmazó gyakorlati jegyzetet, amely a tanszéki honlapról tölthető le (biochemvet.hu);
  • fehér köpenyt, mivel olyan vegyszerekkel és reagensekkel is dolgozunk, amelyek a ruhára cseppenve károsíthatják azt.

A gyakorlatok értékelése:

A gyakorlati munkát a következők alapján értékeljük:

  • A gyakorlat elején rövid írásbeli dolgozat formájában kérjük számon a gyakorlati, valamint a gyakorlat témájához kapcsolódó legfontosabb elméleti ismereteket. Egyes gyakorlatokon szintén itt kerülnek számonkérésre az adott gyakorlathoz kapcsolódó szerkezeti képletek, amelyek listája a tanszéki honlapról letölthető.
  • A gyakorlati anyag ismeretét és az elvégzett kísérletek eredményeit az óra végén tartott rövid szóbeli számonkéréssel ellenőrizzük. A megfigyeléseket és a kísérletek eredményeit a gyakorlati jegyzetben kell rögzíteni.

Hiányos felkészülés esetén a gyakorlatvezető a gyakorlat megismétlésére utasíthatja az érintett hallgatót. A gyakorlat végén az írásbeli és szóbeli számonkérés együttes eredménye alapján minden hallgató pontot kap az aktuális teljesítményéért. A pontszám 1 és 5 között lehet (1 pont esetén nincs elfogadva, a hallgatónak a gyakorlatot másik csoport gyakorlatán vagy a félévvégi pótgyakorlaton pótolnia kell). Sikeres gyakorlat (2-5 pont) eredménye nem javítható.

Az Állatorvosi biokémia 1. oktatása során 5 gyakorlatot tartunk, amelyek során a maximálisan kapható 25 pontból legalább 15 pontot (60%) kell elérni. Az Állatorvosi biokémia 2. keretében 5 gyakorlatot tartunk, ennek megfelelően legalább 15 pontot (60%) kell a félév során összegyűjteni.

A gyakorlat végén minden hallgató köteles rendet tenni maga után: a használt eszközöket (pipettákat, kémcsöveket) csapvízzel átöblíteni, és a gyűjtőedénybe helyezni. A gyakorlat közben bekövetkező baleseteket (pl. üvegáru törése) azonnal jelenteni kell a gyakorlatvezetőnek a balesetveszély elhárítása érdekében.

Részvétel másik csoport gyakorlatán:

Indokolt esetben a csoportbeosztás módosítása a félévek elején Dr. Mackei Máténál lehetséges a beiratkozást követő egy héten belül.

A gyakorlatok méltányolható esetben elvégezhetők más csoportokban is.

A cserét a [E-mail megjelenítése] címre küldött e-mailben lehet kérvényezni a választott gyakorlatot megelőző munkanapon 14:00-ig.

A tanszék az adott csoport létszámától függően engedélyezheti a cserét. E lehetőségnek határt szab a gyakorlóterem limitált befogadóképessége, ezért ez csak igen indokolt esetben vehető igénybe! Előzetes engedély hiányában a hallgató nem vehet részt másik csoport gyakorlatán.

Egy félév során max. 2 gyakorlatot lehet mulasztani, de ezeket is pótolni kell a félévvégi pótgyakorlaton. (Gyakorlat mulasztásának minősül, ha a hallgató nem teljesíti az adott gyakorlatot a saját vagy valamely másik csoport gyakorlatán.) A pótgyakorlat időpontját a tanszék honlapján és a bejáratnál lévő hirdetőtáblán hozzuk nyilvánosságra. A pótgyakorlat elmulasztása vagy a pótgyakorlaton kapott elégtelen eredmény (1 pont) a félévvégi aláírás megtagadásával jár, további pótlási/javítási lehetőséget nem biztosítunk. Amennyiben a hallgató egy félév során 3 vagy annál több gyakorlatot mulasztott, a pótgyakorlaton nem vehet részt, félévvégi aláírást nem kaphat.