Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Könyvtár Könyvtári szolgáltatások

Könyvtári szolgáltatások

Alapszolgáltatások:

A Hutyra Ferenc Könyvtár nyilvános könyvtár. Valamennyi érdeklődő számára ingyenesen biztosítja

 • a könyvtár állományának helybeni használatát,
 • az állományát feltáró katalógusok és egyéb adatbázisok használatát,
 • a teljes könyvtári rendszerre és ennek szolgáltatásaira vonatkozó információkat.

I. Dokumentumszolgáltatás:

 • helyben használat

A nyomtatott és elektronikus dokumentumok olvasótermi használata ingyenes.

 • kölcsönzés

A beiratkozott olvasók személyesen kölcsönözhetnek könyveket és audiovizuális dokumentumokat a használati szabályzatban rögzített ideig. Folyóiratok, régi, ritka kiadványok, kézikönyvek nem kölcsönözhetők!

 • fénymásolás és szkennelés önállóan és rendelésre

A fénymásolás és a rendelésre történő szkennelés díjairól a honlapon és az olvasóteremben tájékozódhat. A szkenner önállóan díjmentesen használható.

 • tanulószoba kiscsoportos megbeszéléshez

Az egyetem polgárai vehetik igénybe térítésmentesen. Előjegyzés lehetséges.

 • könyvtárközi kölcsönzés (dokumentum vagy másolat) az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren keresztül vagy külföldről

A helyben rendelkezésre nem álló dokumentumok bekérésének díjairól az olvasóteremben vagy a honlapon tájékozódhat.

II. Információszolgáltatás és információkeresés önállóan vagy a könyvtárosok segítségével:

 • tájékoztatás a könyvtár teljes állományáról; más könyvtárak állományáról, címéről, nyitva tartásáról, szolgáltatásairól stb.

A tájékoztatás ingyenes.

 • Magyar Állatorvosi Bibliográfia – tájékoztatás a magyar állatorvosok publikációiról, 1971-1989-ig nyomtatott formában, 1990-től az online katalógusból

Katalógusunk és a MÁOB használata ingyenes.

 • tematikus irodalomkutatás, szakirodalmi információszolgáltatás

Előfizetéses adatbázisok és folyóiratcsomagok:

 • CAB Archives + CAB Abstracts: mezőgazdasági és állatorvosi irodalom 1910-től napjainkig
 • FSTA: élelmiszer-tudományi és -technológiai irodalom 1990-től napjainkig
 • Zoological Record: állattani irodalom
 • EISZ: Web of Science, Science Direct, SpringerLink adatbázisok
 • EBSCO adatbázisok és folyóiratcsomagok

Az önálló irodalomkutatás és a helyben végzett tájékoztatás ingyenes. A megrendelt tájékoztató szolgáltatások ára egyedi megállapodás tárgya.

 • tájékoztatás hatályos magyar, illetve európai uniós jogszabályokról

A tájékoztatás ingyenes.

 • tájékoztatás az állatorvosi terület hatályos magyar szabványairól (a teljes szöveg csak a Magyar Szabványügyi Testülettől szerezhető be)

A tájékoztatás ingyenes.

 • tematikus linkgyűjtemények a honlapon találhatók

III. A publikációt és a tudományos értékelést segítő szolgáltatások:

Az e körbe tartozó szolgáltatások a kar dolgozói számára ingyenesek.

 • tanácsadás a publikációs adatbázisok használatához
 • módszertani tanácsadás publikáláshoz, bibliográfiai hivatkozások készítéséhez, adatpontosítás
 • tanácsadás szakdolgozatok készítéséhez
 • tájékoztatás folyóiratok impakt értékeiről
 • tanácsadás a publikációs és idézettségi értékek kiszámításához

Külső megrendelés esetén a szolgáltatás ára egyedi megállapodás tárgya.

 • publikációs jegyzékek kiegészítése

Külső megrendelés esetén a szolgáltatás ára egyedi megállapodás tárgya.

IV. A használók tájékoztatása, képzése:

Valamennyi használó számára ingyenes.

 • honlap: hírlevél, új könyvek, hírek stb.
 • Noctua: a honlapon és a Kamarai Állatorvos mellékleteként is megjelenő hírlevél
 • könyvtári informatika kurzusok tanteremben és e-oktatással; „gyorstalpaló” tanfolyamok, keresősuli

V. Az egyetemtörténeti és állatorvos-történeti kutatás támogatása:

Valamennyi használó számára ingyenes.

 • digitális történeti könyvtár
 • levéltári ügyfélszolgálat
 • állandó és időszaki kiállítások az Állatorvos-történeti Gyűjteményben, virtuális múzeum
 • Magyar Állatorvosi Panteon

 

A könyvtár területén wifi kapcsolattal saját számítógép is használható. Egyetemi polgárok távoli eléréssel is igénybe vehetik az adatbázisokat és elektronikus könyveket, folyóiratokat.

A szolgáltatások díjairól az olvasóteremben vagy a könyvtár honlapján tájékozódhat.