Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Hajós Ferenc

Hajós Ferenc

Név

Dr. Hajós Ferenc

Végzettség
az MTA doktora, habilitált (Habil)
Szervezeti egység
Anatómiai és Szövettani Tanszék
Beosztás: ny. egyetemi tanár
Email
hajos.ferenc[PUT_AT_HERE]univet.hu
Telefon
(1) 478 4180
Helyszín
E épület I. emelet 103.
h

Bemutatkozás

Születési dátum 1936. augusztus 22.
Tanulmányok:
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, általános orvosi képesítés.
Okl. sz. : 94/1960
Az orvostudomány kandidátusa, 1974. Okl. sz. : 5487
A biológiai tudomány doktora, 1982. Okl. sz. : 1894

Munkahelyek:
Pásztói Járási Kórház, Sebészet, kórházi gyakornok; 1960
– Pécsi Orvostudományi Egyetem, Anatómiai Intézet, tanársegéd; 1962
– Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 1sz. Anatómiai és Szövettani Intézet,
tanársegéd, adjunktus, docens; 1965, 1974, 1983
– Állatorvostudományi Egyetem, Anatómiai és Szövettani Tanszék,
tanszékvezető egyetemi tanár. 1987

Egyéb (graduális és posztgraduális) képzési tevékenység
– Kandidátusi (PhD) témavezetés : Semmelweis OTE-n 6
ÁOTE-n 4
– Diplomamunkák: Semmelweis OTE, 9;
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 1;
Állatorvostudományi Egyetem, 8.
– Részvétel a "Könyvtári Informatika" c. doktori tárgy előadásában
– TDK témavezetés
– Fakultatív tárgy oktatás: Gyakorlati elektronmikroszkópia, Fejezetek a humán anatómiából

Szakmai kitüntetések
Szent-Györgyi Albert díj, 1997
Szent István Egyetem Babérkoszorúja, arany fokozat, 2003
Magyar Köztársaság Érdemkeresztje, arany fokozat, 2005

Tevékenység

Gyakorlati oktatás
1962-től 1987-ig anatómiai és szövettani gyakorlatok rendszeres tartása
(átlag heti 12).
1983-tól 1987-ig a Semmelweis Orvostudományi Egyetem idegennyelvű
képzése keretében anatómia és szövettan gyakorlatok tartása német nyelven
(heti 6).
1989-től az Állatorvostudományi Egyetem idegen nyelvű képzése keretében
szövettani és biológiai gyakorlatok tartása német és angol nyelven (kb. heti 5).

Előadói tevékenység
1980-tól 1987-ig átlagban heti két óra anatómia és/vagy szövettan előadás a
Semmelweis Orvostudományi Egyetem orvosi és fogorvosi karán.
1987-től az Állatorvostudományi Egyetemen az anatómia és fejlődéstan
tantárgy rendszeres előadása magyar, német és angol nyelven. Az állatorvosi
szövettan és biológia tantárgyak rendszeres előadása német és angol nyelven.
1997-től redszeres előadások a SE doktori oskoláján

Tanítás külföldön
– 1984: Liverpool: Training course for EM laboratory technicians.
– 1994, 1995, 1996: Neuroanatómia kurzus a strasbourg-i egyetem PhD
képzése keretében

Oktatásszervezési tevékenység
– 1968-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem oktatási reformja
keretében a szövettani gyakorlati oktatás megszervezése a korábbi Anatómiai Intézetben,
a gyakorlati demonstrációs anyag készítésének felügyelete.
1982-83-ban közreműködés a Semmelweis Orvostudományi Egyetem
német nyelvű képzésének megszervezésében.
– 1987-től az Állatorvostudományi Egyetem Anatómiai és Szövettani
Tanszékének vezetése, az Anatómia és Fejlődéstan c. tárgy oktatásának
szervezése.
– 1988-89-ben az Állatorvostudományi Egyetem német nyelvű képzésének
megszervezése rektori megbízás alapján, majd rektorhelyettesként a képzés
felügyelete.
– 1991-92-ben az Állatorvostudományi Egyetem angol nyelvű képzésének
megszervezése.
1994-ben az Anatómiai Tanulómúzeum felépíttetése és működésének beindítása
– 1990-től 1997-ig rektorhelyettesként, 1997-től programigazgatóként
az idegen nyelvű képzés felügyelete.
– Az 1992-es oktatási reform keretében közreműködés a Biológia c. tárgy
bevezetésében.
– 1994- ben részvétel az alkalmazott zoológus szak akkreditáltatásában, a
tanterv összeállításában és a képzés beindításában.

Egyetemi és külső funkciók, bizottsági és szervezési tevékenység
Az Állatorvostudományi Egyetemen:
– Kutatási és idegen nyelvű képzésért felelős rektorhelyettes (1990-1994);
– Nemzetközi kapcsolatok és idegen nyelvű képzésért felelős rektorhelyettes
(1995-1997)
– Egyetemi Tudományos Bizottság elnöke;
– Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke. (1993-1997)
– ÁOTE Zoológiai Képzési Bizottság elnöke; 1992-95
– Az ÁOTK Idegennyelvű képzés igazgatója 1999-
– A Szent István Egyetem Idegennyelvű Képzési Bizottságának Elnöke 1999-

Külső bizottsági tagságok:
– MTA küldöttgyűlés tagja,
– Magyar Anatómusok és Hisztológusok Társasága (Elnökségi tagság 2001-ig);
– Magyar Idegtudományi Társaság (Elnökségi tag 2002-ig)
– Felsőoktatási és Tudományos Tanács Képzési Bizottság (1994-96, Elnök)
– Magyar Ösztöndíj Bizottság (Agrár Kollégium tagság: 1992-1995);
– OTKA Élő természettudomány Szakkollégium (tag) 1993-1997
-MTA Neurobiológiai Bizottság (tag) 2002-

Folyóiratok:
– Neurobiology, 1993-95 : szerkesztőbizottsági tagság; 1995-2001 főszerkesztő;
– Anatomy and Embryology, szerkeszt